Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty od 2013Akty do 2012 hasłamiAkty do 2012 rocznikamiSesje
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 2011
     
znaleziono: 96 , wyświetlone od 1 do 10
Informacje o formacie udostępnianych dokumentach
Data aktu Rodzaj aktu Numer aktu Autor  
Tytuł aktu Status
2011-12-30 zarządzenie 103/11  Wójt Gminy
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. 
2011-12-06 zarządzenie 102/11  Wójt Gminy
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 
2011-11-30 zarządzenie 99/11  Wójt Gminy
w sprawie ustalenia stawki czynszu za część zabudowanej nieruchomości nr 235/3 o pow. 0,0020 ha, położonej w obrębie Nieciszów, stanowiącej własność Gminy Oleśnica, wykorzystywanej na cele infrastruktury technicznej - telekomunikacyjnej. 
2011-11-30 zarządzenie 98/11  Wójt Gminy
w sprawie ustalenia stawki czynszu za nieruchomość nr 297/14 o pow. 0,0234 ha, zabudowaną budynkiem o pow. 17 m2, położoną w obrębie Ligota Polska, stanowiącą własność Gminy Oleśnica, wykorzystywaną na cele infrastruktury technicznej - telekomunikacyjnej. 
2011-11-30 zarządzenie 101/11  Wójt Gminy
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. 
2011-11-30 zarządzenie 100/11  Wójt Gminy
w sprawie ustalenia stawki czynszu za nieruchomość nr 181/19 o pow. 0,0036 ha, położoną w obrębie Smardzów, stanowiącą własność Gminy Oleśnica, wykorzystywaną na cele infrastruktury technicznej - telekomunikacyjnej. 
2011-11-29 zarządzenie 97/11  Wójt Gminy
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o z siedzibą w Oleśnicy. 
2011-11-15 zarządzenie 96/11  Wójt Gminy
w przedmiocie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Oleśnica w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Oleśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.  
2011-11-15 zarządzenie 95/11  Wójt Gminy
w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleśnica. 
2011-11-15 zarządzenie 94/11  Wójt Gminy
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2012 rok. 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl