Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty od 2013Akty do 2012 hasłamiAkty do 2012 rocznikamiSesje
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 2010
     
znaleziono: 194 , wyświetlone od 1 do 10
Informacje o formacie udostępnianych dokumentach
Data aktu Rodzaj aktu Numer aktu Autor  
Tytuł aktu Status
2010-12-30 uchwała IV/16/10  Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
w sprawie budżetu gminy na 2011 rok.  Dz.U.Woj.Dol Nr 37, poz. 470 z dnia 16 lutego 2011 r.
2010-12-30 uchwała IV/15/10  Rada Gminy
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleśnica. 
2010-12-30 uchwała IV/14/10  Rada Gminy
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010. 
2010-12-30 uchwała IV/13/10  Rada Gminy
w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok. 
2010-12-30 uchwała IV/12/10  Rada Gminy
w sprawie „Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”  Dz.U.Woj.Dol Nr 30, poz. 382 z dnia 8 lutego 2011 roku.
2010-12-30 uchwała IV/11/10  Rada Gminy
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Oleśnica na 2011 rok. 
2010-12-30 uchwała IV/10/10  Rada Gminy
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Spalice.  Dz.U.Woj.Dol z dnia 17 marca 2011 r., Nr 60, poz. 856.
2010-12-30 zarządzenie 7/10  Wójt Gminy
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. 
2010-12-30 zarządzenie 6/10  Kierownik Urzędu
zmieniające zarządzenie Nr 180/10 w sprawie klasyfikacji wydatków strukturalnych w Urzędzie Gminy Oleśnica i  sporządzania sprawozdania budżetowego Rb-WSa.  
2010-12-30 zarządzenie 5/10  Kierownik Urzędu
zmieniające Zarządzenie Nr 145/09 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Oleśnica. 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl