Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty od 2013Akty do 2012 hasłamiAkty do 2012 rocznikamiSesje
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
  - styczeń
  - luty
  - marzec
  - kwiecień
  - maj
  - czerwiec
  - lipiec
  - sierpień
  - wrzesień
  - paĄdziernik
  - listopad
  - grudzień
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 2001 / listopad
     
znaleziono: 19 , wyświetlone od 1 do 10
Informacje o formacie udostępnianych dokumentach
Data aktu Rodzaj aktu Numer aktu Autor  
Tytuł aktu Status
2001-11-27 uchwała LXXI/237/01  Zarząd Gminy
w sprawie uchwalenia Regulaminu wydatkowania środków budżetowych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na częściowe zrefundowanie zakupu urządzeń wraz z montażem do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Oleśnica. 
2001-11-15 uchwała 223/XXXIX/01  Rada Gminy
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2001 
2001-11-15 uchwała 222/XXXIX/01  Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
w sprawie wprowadzenia oraz określenia stawki opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności, podatków stanowiących dochód Gminy Oleśnica.   Dz.U.Woj.Dol z 11 grudnia 2001 r., Nr 165 ,poz.2489
2001-11-15 uchwała 221/XXXIX/01  Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
w sprawie wprowadzenia oraz określenia wysokości stawek opłaty administracyjnej, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tej opłaty na terenie Gminy Oleśnica.  Dz.U.Woj.Dol z 11 grudnia 2001 r., Nr 165 , poz.2488
2001-11-15 uchwała 220/XXXIX/01  Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tej opłaty na terenie Gminy Oleśnica.  Dz.U.Woj.Dol z 11 grudnia 2001 r., Nr 165 , poz.2487
2001-11-15 uchwała 219/XXXIX/01  Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
w sprawie zwolnienia z podatku od posiadania psów na terenie Gminy Oleśnica.  Dz.U.Woj.Dol z 11 grudnia 2001 r. Nr 165 poz.2486
2001-11-15 uchwała 218/XXXIX/01  Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów oraz określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tego podatku na terenie Gminy Oleśnica.   Dz.U.Woj.Dol z 11 grudnia 2001 r. Nr 165 , poz.2485
2001-11-15 uchwała 217/XXXIX/01  Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
w sprawie zwolnienia od podatku od środków transportowych na terenie Gminy Oleśnica.  Dz.U.Woj.Dol 11 grudnia 2001 r. Nr 165 poz.2484
2001-11-15 uchwała 216/XXXIX/01  Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Oleśnica  Dz.U.Woj.Dol z 11 grudnia 2001r., Nr 165 , poz.2483
2001-11-15 uchwała 215/XXXIX/01  Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
w sprawie ustalenia wzoru wykazu nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązującego na terenie Gminy Oleśnica.  Dz.U.Woj.Dol z 18 grudnia 2001r., Nr 170 , poz.3075
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl