Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty od 2013Akty do 2012 hasłamiAkty do 2012 rocznikamiSesje
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
  - styczeń
  - luty
  - marzec
  - kwiecień
  - maj
  - czerwiec
  - lipiec
  - sierpień
  - wrzesień
  - paĄdziernik
  - listopad
  - grudzień
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 2001 / marzec
     
znaleziono: 10 , wyświetlone od 1 do 10
Informacje o formacie udostępnianych dokumentach
Data aktu Rodzaj aktu Numer aktu Autor  
Tytuł aktu Status
2001-03-27 uchwała LV/181/01  Zarząd Gminy
W sprawie zmian w budżetu gminy na rok 2001r 
2001-03-05 uchwała LIII/175/01  Zarząd Gminy
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2000. 
2001-03-02 uchwała 177/XXXIV/01  Rada Gminy
w sprawie zmiany uchwały Nr 136/XXX/00 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 września 2000 r. w sprawie upoważnienia przewodniczącego rady gminy do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec przewodniczącego zarządu 
2001-03-02 uchwała 176/XXXIV/01  Rada Gminy
w sprawie zmiany uchwały Nr 135/XXX/00 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 września 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania Wójta Gminy Oleśnica 
2001-03-02 176/XXXIV/01  Rada Gminy
w sprawie zmiany uchwały Nr 135/XXX/00 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 września 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania Wójta Gminy Oleśnica 
2001-03-02 uchwała 175/XXXIV/01  Rada Gminy
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2001.  
2001-03-02 uchwała 174/XXXIV/01  Rada Gminy
w sprawie ustalenia granicy między obrębami. 
2001-03-02 uchwała 173/XXXIV/01  Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
w sprawie ustalenia wysokości opłat za znakowanie zwierząt  Dz.U.Woj.Dol z 19 czerwca 2001 r. , Nr 62 , poz.751
2001-03-02 uchwała 172/XXXIV/01  Rada Gminy
w sprawie powołania Komisji Konkursowej 
2001-03-02 uchwała 171/XXXIV/01  Rada Gminy
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Oleśnica na 2001 rok 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl