Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty od 2013Akty do 2012 hasłamiAkty do 2012 rocznikamiSesje
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
  - styczeń
  - luty
  - marzec
  - kwiecień
  - maj
  - czerwiec
  - lipiec
  - sierpień
  - wrzesień
  - paĄdziernik
  - listopad
  - grudzień
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 2001 / wrzesień
     
znaleziono: 6 , wyświetlone od 1 do 6
Informacje o formacie udostępnianych dokumentach
Data aktu Rodzaj aktu Numer aktu Autor  
Tytuł aktu Status
2001-09-28 uchwała 206/XXXVIII/01  Rada Gminy
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Oleśnica. 
2001-09-28 uchwała 205/XXXVIII/01  Rada Gminy
w sprawie Studium rozwoju metropolitarnego Wrocławia, zwanego Strategią integracji gospodarczo-przestrzennej aglomeracji wrocławskiej 
2001-09-28 uchwała 204/XXXVIII/01  Rada Gminy
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 
2001-09-28 uchwała 203/XXXVIII/01  Rada Gminy
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2001 
2001-09-28 uchwała 202/XXXVIII/01  Rada Gminy
w sprawie zmiany uchwały Nr 171/XXXIV/01 Rady Gminy Oleśnica z dnia 2 marca 2001 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Oleśnica na 2001 rok 
2001-09-28 uchwała 201/XXXVIII/01  Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.  Dz.U.Woj.Dol z 20 listopada 2001, Nr 153,poz.2482
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl