Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty od 2013Akty do 2012 hasłamiAkty do 2012 rocznikamiSesje
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
  - styczeń
  - luty
  - marzec
  - kwiecień
  - maj
  - czerwiec
  - lipiec
  - sierpień
  - wrzesień
  - paĄdziernik
  - listopad
  - grudzień
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 2000
     
znaleziono: 139 , wyświetlone od 1 do 10
Informacje o formacie udostępnianych dokumentach
Data aktu Rodzaj aktu Numer aktu Autor  
Tytuł aktu Status
2000-12-28 uchwała XLVIII/165/00  Zarząd Gminy
W sprawie zmian budżetu gminy na rok 2000  
2000-12-22 uchwała 170/XXXIII/00  Rada Gminy
w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej mienie gminne na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej NMP Nieustającej Pomocy w Boguszycach. 
2000-12-22 uchwała 169/XXXIII/00  Rada Gminy
w sprawie likwidacji środka specjalnego w jednostce organizacyjnej - Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Oleśnica 
2000-12-22 uchwała 168/XXXIII/00  Rada Gminy
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty administracyjnej na terenie Gminy Oleśnica 
2000-12-22 uchwała 167/XXXIII/00  Rada Gminy
w sprawie określenia wzoru formularza informacji o okolicznościach mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika podatku od środków transportowych obowiązującego na terenie Gminy Oleśnica. 
2000-12-22 uchwała 166/XXXIII/00  Rada Gminy
sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny na dany rok podatkowy obowiązującego na terenie Gminy Oleśnica.  
2000-12-22 uchwała 165/XXXIII/00  Rada Gminy
w sprawie określenia wzoru formularza wykazu nieruchomości oraz deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy obowiązującego na terenie Gminy Oleśnica. 
2000-12-22 uchwała 164/XXXIII/00  Rada Gminy
w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny na dany rok podatkowy obowiązującego na terenie Gminy Oleśnica. 
2000-12-22 uchwała 163/XXXIII/00  Rada Gminy
w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej na terenie Gminy Oleśnica. 
2000-12-22 uchwała 162/XXXIII/00  Rada Gminy
w sprawie zwolnienia od podatku leśnego lasów na terenie Gminy Oleśnica 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl