Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty od 2013Akty do 2012 hasłamiAkty do 2012 rocznikamiSesje
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
  - styczeń
  - luty
  - marzec
  - kwiecień
  - maj
  - czerwiec
  - lipiec
  - sierpień
  - wrzesień
  - paĄdziernik
  - listopad
  - grudzień
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 1999
     
znaleziono: 186 , wyświetlone od 1 do 10
Informacje o formacie udostępnianych dokumentach
Data aktu Rodzaj aktu Numer aktu Autor  
Tytuł aktu Status
1999-12-31 zarządzenie 8/99  Wójt Gminy
w sprawie wprowadzenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 
1999-12-22 uchwała 99/XX/99  Rada Gminy
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Oleśnica 
1999-12-22 uchwała 98/XX/99  Rada Gminy
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Oleśnica 
1999-12-22 uchwała 110/XX/99  Rada Gminy
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 1999 
1999-12-22 uchwała 109/XX/99  Rada Gminy
w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny na dany rok podatkowy obowizującego na terenie Gminy Oleśnica. 
1999-12-22 uchwała 108/XX/99  Rada Gminy
w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny na dany rok podatkowy obowizującego na terenie Gminy Oleśnica. 
1999-12-22 uchwała 107/XX/99  Rada Gminy
w sprawie określenia wzoru formularza; wykazu nieruchomości oraz deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy obowiązującego na terenie Gminy Oleśnica 
1999-12-22 uchwała 106/XX/99  Rada Gminy
w sprawie określenia wzoru formularza informacji o okolicznościach mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika podatku od środków transportowych. 
1999-12-22 uchwała 105/XX/99  Rada Gminy
w sprawie określenia wysokości opłaty administracyjnej na terenie Gminy Oleśnica 
1999-12-22 uchwała 104/XX/99  Rada Gminy
w sprawie wprowadzenia oraz określenia stawki opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności, podatków stanowiących dochód Gminy Oleśnica 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl