Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty od 2013Akty do 2012 hasłamiAkty do 2012 rocznikamiSesje
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
  - styczeń
  - luty
  - marzec
  - kwiecień
  - maj
  - czerwiec
  - lipiec
  - sierpień
  - wrzesień
  - paĄdziernik
  - listopad
  - grudzień
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 1997
     
znaleziono: 117 , wyświetlone od 1 do 10
Informacje o formacie udostępnianych dokumentach
Data aktu Rodzaj aktu Numer aktu Autor  
Tytuł aktu Status
1997-12-19 uchwała 188/XLI/97  Rada Gminy
w sprawie ustalenia opłat za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Poniatowicach. 
1997-12-19 uchwała 187/XLI/97  Rada Gminy
w sprawie określenia wysokości stawki opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności, podatków stanowiących dochód Gminy Oleśnica. 
1997-12-19 uchwała 186/XLI/97  Rada Gminy
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Oleśnica 
1997-12-19 uchwała 185/XLI/97  Rada Gminy
w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów ,zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tego podatku na terenie Gminy Oleśnica. 
1997-12-19 uchwała 184/XLI/97  Rada Gminy
w sprawie określenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tej opłaty na terenie Gminy Oleśnica. 
1997-12-19 uchwała 183/XLI/97  Rada Gminy
w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Oleśnica. 
1997-12-19 uchwała 182/XLI/97  Rada Gminy
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Oleśnica. 
1997-12-19 uchwała 181/XLI/97  Rada Gminy
w sprawie zmian budżetu gminy na 1997 rok. 
1997-11-04 uchwała LXXV/192/97  Zarząd Gminy
w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej i Kasacyjnej 
1997-11-04 uchwała 180/XL/97  Rada Gminy
w sprawie wystąpienia do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy we Wrocławiu z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie na własność Gminy Oleśnicy nieruchomości położonej w miejscowości Nowoszyce. 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl