Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty od 2013Akty do 2012 hasłamiAkty do 2012 rocznikamiSesje
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
  - styczeń
  - luty
  - marzec
  - kwiecień
  - maj
  - czerwiec
  - lipiec
  - sierpień
  - wrzesień
  - paĄdziernik
  - listopad
  - grudzień
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 1996
     
znaleziono: 111 , wyświetlone od 1 do 10
Informacje o formacie udostępnianych dokumentach
Data aktu Rodzaj aktu Numer aktu Autor  
Tytuł aktu Status
1996-12-20 uchwała 135/XXX/96  Rada Gminy
w sprawie zmian budżetu gminy na 1996 rok. 
1996-12-20 uchwała 134/XXX/96  Rada Gminy
w sprawie określenia wysokości opłaty administracyjnej na terenie gminy Oleśnica. 
1996-12-20 uchwała 133/XXX/96  Rada Gminy
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Oleśnica. 
1996-12-20 uchwała 132/XXX/96  Rada Gminy
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Oleśnica. 
1996-12-20 uchwała 131/XXX/96  Rada Gminy
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej dla handlu na terenie Gminy Oleśnica. 
1996-12-20 uchwała 130/XXX/96  Rada Gminy
w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na terenie Gminy Oleśnica. 
1996-12-20 uchwała 129/XXX/96  Rada Gminy
w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień i obniżek w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Oleśnica. 
1996-11-09 uchwała 128/XXVIII/96  Rada Gminy
w sprawie zmiany uchwały Nr 77/XVIII/95 Rady Gminy Oleśnica z dnia 20 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Kultury w Poniatowicach. 
1996-11-09 uchwała 127/XXVIII/96  Rada Gminy
w sprawie zmiany uchwały Nr I/XXXVI/186 Rady Gminy Oleśnicy z dnia 10 sierpnia 1993r. w sprawie zasad przenoszenia własności oraz oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie i zarząd nieruchomości komunalnych. 
1996-11-09 uchwała 126/XXVIII/96  Rada Gminy
w sprawie zmiany Uchwały Nr I/XXXVI/187 Rady Gminy Oleśnicy z dnia 10 sierpnia i993r w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych. 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl