Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty od 2013Akty do 2012 hasłamiAkty do 2012 rocznikamiSesje
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
  - styczeń
  - luty
  - marzec
  - kwiecień
  - maj
  - czerwiec
  - lipiec
  - sierpień
  - wrzesień
  - paĄdziernik
  - listopad
  - grudzień
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 1995
     
znaleziono: 115 , wyświetlone od 1 do 10
Informacje o formacie udostępnianych dokumentach
Data aktu Rodzaj aktu Numer aktu Autor  
Tytuł aktu Status
1995-12-29 uchwała XXXVI/81/95  Zarząd Gminy
w sprawie przyznania ryczałtu dla Komendanta Gminnego OSP. 
1995-12-20 uchwała 82/XVIII/95  Rada Gminy
w sprawie zmian budżetu Gminy na 1995 rok. 
1995-12-20 uchwała 81/XVIII/95  Rada Gminy
w sprawie zmiany Uchwały Nr l/XXXV/183 Rady Gminy Oleśnicy z dnia 7 lipca 1993r. w sprawie tworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 
1995-12-20 uchwała 80/XVIII/95  Rada Gminy
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oleśnicy. 
1995-12-20 uchwała 79/XVIII/95  Rada Gminy
w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy o nazwie Gminny Zespół Oświaty Samorządowej. 
1995-12-20 uchwała 78/XVIII/95  Rada Gminy
w sprawie przejęcia oświaty podstawowej. 
1995-12-20 uchwała 77/XVIII/95  Rada Gminy
w sprawie utworzenia zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Kultury w Poniatowicach. 
1995-12-20 uchwała 76/XVIII/95  Rada Gminy
w sprawie budżetu gminy na 1996 rok. 
1995-12-20 uchwała 75/XVIII/95  Rada Gminy
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na terenie gminy Oleśnica. 
1995-12-20 uchwała 73/XVIII/95  Rada Gminy
w sprawie zwolnień i obniżeń podatku od środków transportowych na terenie Gminy Oleśnica w 1996 roku. 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl