Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty od 2013Akty do 2012 hasłamiAkty do 2012 rocznikamiSesje
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
  - styczeń
  - luty
  - marzec
  - kwiecień
  - maj
  - czerwiec
  - lipiec
  - sierpień
  - wrzesień
  - paĄdziernik
  - listopad
  - grudzień
1993
1992
1991
1990
Główna / 1994
     
znaleziono: 98 , wyświetlone od 1 do 10
Informacje o formacie udostępnianych dokumentach
Data aktu Rodzaj aktu Numer aktu Autor  
Tytuł aktu Status
1994-12-20 uchwała VII/31/94  Rada Gminy
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Oleśnicy. 
1994-12-20 uchwała VII/30/94  Rada Gminy
 
1994-12-20 uchwała VII/29/94  Rada Gminy
w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności. 
1994-12-20 uchwała VII/28/94  Rada Gminy
w sprawie ustalenia stawek czynszu na m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. 
1994-12-20 uchwała VII/27/94  Rada Gminy
w sprawie przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. 
1994-12-20 uchwała VII/26/94  Rada Gminy
w sprawie uchylenia Uchwały Nr I/XXIX/135 Rady Gminy Oleśnicy z dnia 8 grudnia 1992 r. w sprawie powołania przedstawicieli Rady Gminy Oleśnicy w skład Rady Nadzorczej Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy (dalej ZPZOZ). 
1994-12-20 uchwała VII/25/94  Rada Gminy
w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego. 
1994-12-20 uchwała VII/24/94  Rada Gminy
w sprawie zmian budżetu gminy na 1994 rok. 
1994-11-29 uchwała VI/23/94  Rada Gminy
w sprawie zmiany uchwały nr I/XXXVI/190 Rady Gminy Oleśnicy z dnia 10 sierpnia 1993 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży napojów alkoholowych. 
1994-11-29 uchwała VI/22/94  Rada Gminy
w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Oleśnicy. 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl