Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty od 2013Akty do 2012 hasłamiAkty do 2012 rocznikamiSesje
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
  - styczeń
  - luty
  - marzec
  - kwiecień
  - maj
  - czerwiec
  - lipiec
  - sierpień
  - wrzesień
  - paĄdziernik
  - listopad
  - grudzień
1992
1991
1990
Główna / 1993
     
znaleziono: 97 , wyświetlone od 1 do 10
Informacje o formacie udostępnianych dokumentach
Data aktu Rodzaj aktu Numer aktu Autor  
Tytuł aktu Status
1993-12-29 uchwała I/XLI/215  Rada Gminy
w sprawie przejęcia szkół podstawowych jako zadanie własne. 
1993-12-21 uchwała I/XL/214  Rada Gminy
w sprawie wystąpienia do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy we Wrocławiu z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Oleśnicy nieruchomości położonych w miejscowości Brzezinka. 
1993-12-21 uchwała I/XL/213  Rada Gminy
w sprawie zmiany Uchwały Nr I/XXXVI/167 Rady Gminy Oleśnicy z dnia 10 sierpnia 1993 r. w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych. 
1993-12-21 uchwała I/XL/212  Rada Gminy
w sprawie zmiany uchwały Nr I/XXXVI/184 Rady Gminy Oleśnicy z dnia 10 sierpnia 1993 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stacji uzdatniania wody dła wodociągu Smolna o wartości 3.700 mln. zł. 
1993-12-21 uchwała I/XL/211  Rada Gminy
w sprawie zadań zleconych i powierzonych na 1993 r. 
1993-12-21 uchwała I/XL/210  Rada Gminy
 
1993-12-21 uchwała I/XL/209  Rada Gminy
w sprawie uchylenia uchwały Nr l/XVIII/78 Rady Gminy Oleśnicy z dnia 5 listopada 1991r.w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków ochotniczych straży pożarnych za prace wykonywane na rzecz ochrony przeciwpożarowej 
1993-11-16 uchwała I/XXXIX/208  Rada Gminy
w sprawie likwidacji Przedszkola Gminnego w Boguszycach. 
1993-11-16 uchwała I/XXXIX/207  Rada Gminy
w sprawie zmian organizacyjnych w sieci bibliotek publicznych na terenie Gminy Oleśnicy. 
1993-11-16 uchwała I/XXXIX/206  Rada Gminy
w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w miejscowości Cieśle. 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl