Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty od 2013Akty do 2012 hasłamiAkty do 2012 rocznikamiSesje
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
  - styczeń
  - luty
  - marzec
  - kwiecień
  - maj
  - czerwiec
  - lipiec
  - sierpień
  - wrzesień
  - paĄdziernik
  - listopad
  - grudzień
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 2009
     
znaleziono: 203 , wyświetlone od 1 do 10
Informacje o formacie udostępnianych dokumentach
Data aktu Rodzaj aktu Numer aktu Autor  
Tytuł aktu Status
2009-12-30 uchwała XLIV/208/09  Rada Gminy
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009. 
2009-12-30 uchwała XLIV/207/09  Rada Gminy
w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok. 
2009-12-30 uchwała XLIV/206/09  Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
w sprawie budżetu gminy na 2010 rok.  Dz.U.Woj.Dol z dnia 25.03.2010 r., Nr 54,poz. 832
2009-12-28 zarządzenie 165/09  Kierownik Urzędu
zmieniające zarządzenie nr 207/IV/04 w sprawie dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. 
2009-12-22 uchwała XLIII/205/09  Rada Gminy
zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/156/09 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na sfinansowanie wydatku inwestycyjnego. 
2009-12-22 uchwała XLIII/204/09  Rada Gminy
w sprawie skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej we Wszechświętem. 
2009-12-22 uchwała XLIII/203/09  Rada Gminy
w sprawie udzielenia z budżetu gminy na 2009 rok pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu. 
2009-12-22 uchwała XLIII/202/09  Rada Gminy
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Oleśnica na 2010 rok. 
2009-12-22 uchwała XLIII/201/09  Rada Gminy
sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok. 
2009-12-22 uchwała XLIII/200/09  Rada Gminy
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Oleśnica na 2010 rok. 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl