Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty od 2013Akty do 2012 hasłamiAkty do 2012 rocznikamiSesje
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
  - styczeń
  - luty
  - marzec
  - kwiecień
  - maj
  - czerwiec
  - lipiec
  - sierpień
  - wrzesień
  - paĄdziernik
  - listopad
  - grudzień
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 2008
     
znaleziono: 209 , wyświetlone od 1 do 10
Informacje o formacie udostępnianych dokumentach
Data aktu Rodzaj aktu Numer aktu Autor  
Tytuł aktu Status
2008-12-30 uchwała XXX/138/08  Rada Gminy
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. 
2008-12-30 uchwała XXX/137/08  Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
w sprawie budżetu gminy na 2009 rok.  Dz.U.Woj.Dol z dnia 13.05.2009r., Nr 85,poz.1801
2008-12-30 zarządzenie 183/08  Wójt Gminy
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. 
2008-12-30 zarządzenie 113/08  Kierownik Urzędu
zmieniające zarządzenie nr 207/IV/04 w sprawie dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. 
2008-12-29 zarządzenie 182/08  Wójt Gminy
w sprawie organizacji przygotowania działań w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego. 
2008-12-19 uchwała XXIX/136/08  Rada Gminy
w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok. 
2008-12-19 uchwała XXIX/135/08  Rada Gminy
zmieniająca uchwałę Nr XXVI/111/08 w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej we Wszechświętem. 
2008-12-19 uchwała XXIX/134/08  Rada Gminy
w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych  Dz.U.Woj.Dol z dnia 13.01.2009r., Nr 6,poz. 121
2008-12-19 uchwała XXIX/133/08  Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
zmieniająca uchwałę Nr XV/112/04 w sprawie Statutu Gminy Oleśnica  Dz.U.Woj.Dol z dnia 27.02.2009r., Nr 11,poz. 288
2008-12-19 uchwała XXIX/132/08  Rada Gminy
zmieniająca uchwałę Nr I/3/06 w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Oleśnica oraz wyboru ich składów osobowych. 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl