Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty od 2013Akty do 2012 hasłamiAkty do 2012 rocznikamiSesje
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
  - styczeń
  - luty
  - marzec
  - kwiecień
  - maj
  - czerwiec
  - lipiec
  - sierpień
  - wrzesień
  - paĄdziernik
  - listopad
  - grudzień
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 2007
     
znaleziono: 224 , wyświetlone od 1 do 10
Informacje o formacie udostępnianych dokumentach
Data aktu Rodzaj aktu Numer aktu Autor  
Tytuł aktu Status
2007-12-31 zarządzenie 48/07  Kierownik Urzędu
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 
2007-12-31 zarządzenie 108/07  Wójt Gminy
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok. 
2007-12-31 zarządzenie 107/07  Wójt Gminy
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Marii Barańskiej – dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Sokołowicach. 
2007-12-31 zarządzenie 106/07  Wójt Gminy
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sokołowicach 
2007-12-28 uchwała XVI/70/07  Rada Gminy
w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok. 
2007-12-28 uchwała XVI/69/07  Rada Gminy
zmieniająca uchwałę Nr XXVI/168/05 w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta. 
2007-12-28 uchwała XVI/68/07  Rada Gminy
sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych dla Gminy Oleśnica na 2008 rok. 
2007-12-28 uchwała XVI/67/07  Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok.  Dz.U.Woj.Dol z dnia 11 czerwca 2008r., Nr 159,poz. 1850
2007-12-21 uchwała XV/66/07  Rada Gminy
w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok. 
2007-12-17 zarządzenie 47/07  Kierownik Urzędu
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej. 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl