Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty od 2013Akty do 2012 hasłamiAkty do 2012 rocznikamiSesje
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
  - styczeń
  - luty
  - marzec
  - kwiecień
  - maj
  - czerwiec
  - lipiec
  - sierpień
  - wrzesień
  - paĄdziernik
  - listopad
  - grudzień
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 2006
     
znaleziono: 201 , wyświetlone od 1 do 10
Informacje o formacie udostępnianych dokumentach
Data aktu Rodzaj aktu Numer aktu Autor  
Tytuł aktu Status
2006-12-29 zarządzenie 2/06  Wójt Gminy
w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok. 
2006-12-27 zarządzenie 1/06  Wójt Gminy
w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej działki gruntu nr 53/1 o pow. 0.07 ha położonej w obrębie Ligota Wielka AM-1, gm. Oleśnica, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego. 
2006-12-22 uchwała III/9/06  Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Bystre.  Dz.U.Woj.Dol Nr 25, poz. 241 z dnia 29.01.2007 r.
2006-12-22 uchwała III/8/06  Rada Gminy
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych dla Gminy Oleśnica na 2007 rok. 
2006-12-22 uchwała III/7/06  Rada Gminy
zmieniająca uchwałę Nr XXVI/168/05 w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta. 
2006-12-22 uchwała III/12/06  Rada Gminy
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Oleśnica. 
2006-12-22 uchwała III/11/06  Rada Gminy
upoważniająca Przewodniczącego Rady Gminy Oleśnica do wykonywania czynności  w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Oleśnica. 
2006-12-22 uchwała III/10/06  Rada Gminy
w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok. 
2006-12-05 zarządzenie 404/06  Wójt Gminy
uchylające uchwałę nr XXXIII/113/00 w sprawie przyznania diet dla Komendanta Gminnego OSP oraz kierowców-konserwatorów sprzętu OSP 
2006-12-04 zarządzenie 403/06  Wójt Gminy
w sprawie przestrzegania przez podległe i nadzorowane przez Wójta Gminy Oleśnica jednostki sektora finansów publicznych, realizacji procedur kontroli finansowej w 2006 roku. 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl