Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty od 2013Akty do 2012 hasłamiAkty do 2012 rocznikamiSesje
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
  - styczeń
  - luty
  - marzec
  - kwiecień
  - maj
  - czerwiec
  - lipiec
  - sierpień
  - wrzesień
  - paĄdziernik
  - listopad
  - grudzień
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 2005
     
znaleziono: 170 , wyświetlone od 1 do 10
Informacje o formacie udostępnianych dokumentach
Data aktu Rodzaj aktu Numer aktu Autor  
Tytuł aktu Status
2005-12-30 uchwała XXXII/202/05  Rada Gminy
w sprawie zasad wypłacania diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowej przysługujących przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej. 
2005-12-30 zarządzenie 320/IV/05  Wójt Gminy
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005.  
2005-12-30 zarządzenie 319/IV/05  Wójt Gminy
w sprawie zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2005 rok. 
2005-12-22 uchwała XXXI/201/05  Rada Gminy
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005. 
2005-12-22 uchwała XXXI/200/05  Rada Gminy
w sprawie przystąpienia do tworzonej fundacji reprezentującej Partnerstwo „Dolina Dobrej Widawy”. 
2005-12-22 uchwała XXXI/199/05  Rada Gminy
w sprawie dopłaty do ceny za odprowadzane ścieki w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Oleśnica 
2005-12-22 uchwała XXXI/198/05  Rada Gminy
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Oleśnica na 2006 rok. 
2005-12-22 zarządzenie 318/IV/05  Wójt Gminy
zmieniające Zarządzenie Nr 147/IV/04 w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Oleśnica 
2005-12-20 zarządzenie 317/IV/05  Wójt Gminy
w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze 
2005-12-20 zarządzenie 316/IV/05  Wójt Gminy
zmieniające Zarządzenie Nr 105/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica w sprawie Regulaminu wydatkowania środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni ścieków i rozbudowę gminnej sieci wodociągowej 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl