Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Przetargi i konkursy

  Szukaj w przetargach
Szukaj:  Kalendarz na Grudzień 2018:

PnWtŚrCzPtSoN
1 2
3 4 5 6 7 8 9
1011 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Dziś mamy 344 dzień roku
do końca pozostało 21 dni
Znak zodiaku:Strzelec
Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Oleśnica.
Ogłoszenie Dokumenty[3] Wyjaśnienia[0] Protesty[0] Wynik[1]
Wprowadził  - Łobacz Paweł 2017-05-19 08:04:42
Opublikował - Łobacz Paweł 2017-05-19 08:08:42
Termin składania ofert/wadium lub wywieszenia: 2017-05-24 09:00:00 Status : rozstrzygnięty

Oleśnica, dnia , 19. 05.2017 r.

BI.7031.2.19.2017


OGŁOSZENIE
 postępowania o wartości poniżej 30 000 EURO
na zadanie pn.
Koszenie poboczy dróg gminnych  na terenie Gminy Oleśnica.


      I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Oleśnica
56-400 Oleśnica
ul. 11 Listopada 24
tel.fax: 071/3140200/3140204
adres strony internetowej na której zamieszczone są warunki zamówienia: www.olesnica.wroc.pl
NIP: 911-17-77-943
        II. Procedura:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy zainteresowani wykonawcy , którzy spełnią wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu, zaakceptują ustalenia zamawiającego oraz złożą ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu. Do udzielenia zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zmianami ).
         III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie usługi polegającej na koszeniu poboczy  o średniej szerokości   1,5 mb- trzykrotnie w ilości  420 000 mb. w terminach: I koszenie do 30.06.2017,
 II koszenie do 15.08.2017r. III koszenie do 29.09.2017r.
          IV. Warunki udziału w postępowaniu:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy  którzy spełniają warunki :
1) posiadają  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa   
    nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadają wiedzę i doświadczenie;   
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej  pozwalającej  na  wykonanie zamówienia.   
V. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:  najniższa cena
 VI. Termin i miejsce  składania ofert: ofertę należy złożyć w terminie do dnia
24.05.2017 r.  do godz. 09.00  w zamkniętej kopercie  w sekretariacie tut. Urzędu pok. nr 1 lub przesłać za   pośrednictwem poczty  na adres:
      Urząd Gminy
       56-400 Oleśnica
       ul.   11 Listopada 24  z dopiskiem „ Oferta – Koszenie poboczy dróg gminnych  na terenie Gminy Oleśnica. oraz nazwą i adresem osoby składającej ofertę.   
VII. Inne informacje:
      1.    Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Referat BI- tel 071/
             3140217  - Wojciech Drapała  071/ 3140215  - Paweł Łobacz
2. Umowa zostanie zawarta w terminie 20 dni , od dnia wyznaczonego na składanie ofert.


Zastępca Wójta
Gminy Oleśnica
/-/ Krzysztof Skórzewski

 


Sporządził: P. Łobacz

 
Historia zmian
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek depozytowy Urządu Gminy Oleśnica: 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003
:: Ogłoszenie :: Dokumenty :: Wyjaśnienia :: Protesty :: Wynik ::

     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24