Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Przetargi i konkursy

  Szukaj w przetargach
Szukaj:  Kalendarz na Grudzień 2018:

PnWtŚrCzPtSoN
1 2
3 4 5 6 7 8 9
1011 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Dziś mamy 344 dzień roku
do końca pozostało 21 dni
Znak zodiaku:Strzelec
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości rolnej - działki nr 125/2 o pow. 0,4321 ha położonej we wsi [...]
Ogłoszenie Dokumenty[0] Wyjaśnienia[0] Protesty[0] Wynik[0]
Wprowadził  - Zaręba Łukasz 2016-04-20 09:06:25
Opublikował - Zaręba Łukasz 2016-04-20 09:10:28
Termin składania ofert/wadium lub wywieszenia: 2016-05-24 00:00:00 Status : nierozstrzygnięty

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Oleśnica ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony
na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Ligota Wielka

Miejscowość

Nr działki

Powierzchnia działki (ha)

Przeznaczenie w planie miejscowym

Cena wywoławcza (zł) – wysokość stawki czynszu rocznego

Wadium (zł)

Ligota Wielka

125/2

0,4321

Dla obszaru rozpatrywanej działki brak aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W dniu 26.04.2012 r. Rada Gminy Oleśnica podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Ligota Wielka. W studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oleśnica przyjętym Uchwałą nr III/15/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29.01.2015 r. omawiana działka oznaczona jest symbolem: M – t
ereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub zagrodowej. Zgodnie z rysunkiem studium działka znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej „OW” dla zabytków archeologicznych oraz w części w granicach strefy „B” ochrony konserwatorskiej tożsamej z granicami historycznych układów ruralistycznych.

550,00 zł / ha

50,00


1. Działka znajduje się w południowej części obrębu Ligota Wielka, w rejonie upraw rolnych i zabudowy mieszkaniowej oraz zagrodowej. Teren działki niezabudowany, nieużytkowany rolniczo. Zapis w rejestrze gruntów: RIVa – 0,2408 ha, S-PsIII – 0,1573 ha, S-RIVa – 0,0221 ha, W-RIVa – 0,0119 ha.

2. Okres umowy dzierżawy: 4 lata.

3. Cel dzierżawy: produkcja rolna.

4. W/w nieruchomość uregulowana jest w księdze wieczystej nr WR1E/00088844/2.

5. W przypadku potrzeby okazania granic działki gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.

6. Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu. Działka nie podlega żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.

7. Przetarg odbędzie się w dniu 24.05.2016 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 o godz. 10:00.

8. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kasie tut. Urzędu lub na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 do dnia 19.05.2016 r. (włącznie).

9. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu za dzierżawę nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

10. Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

11. Podpisanie umowy dzierżawy nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

12. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy dzierżawy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.

13. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.

14. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 20.04.2016 r. do 24.05.2016 r.

15. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy.


Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 2 lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.


Wójt
(-) Marcin Kasina

 
Historia zmian
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek depozytowy Urządu Gminy Oleśnica: 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003
:: Ogłoszenie :: Dokumenty :: Wyjaśnienia :: Protesty :: Wynik ::

     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24