Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Przetargi i konkursy

  Szukaj w przetargach
Szukaj:  Kalendarz na Grudzień 2018:

PnWtŚrCzPtSoN
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
1718 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Dziś mamy 351 dzień roku
do końca pozostało 14 dni
Znak zodiaku:Strzelec
Ogłoszenie o trzecim przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek nr 303/5, 303/6, 303/7, 303/8, 303/9 + 1/9 udziału w 303/4, 303/10 + 1/9 [...]
Ogłoszenie Dokumenty[0] Wyjaśnienia[0] Protesty[0] Wynik[1]
Wprowadził  - Zaręba Łukasz 2017-03-28 08:47:51
Opublikował - Zaręba Łukasz 2017-03-28 08:50:35
Termin składania ofert/wadium lub wywieszenia: 2017-05-09 10:00:00 Status : rozstrzygnięty

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Oleśnica ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi Poniatowice

L.p

Miejscowość

Nr działki

Powierzchnia działki (ha)

Przeznaczenie w planie miejscowym

Wartość gruntu netto (zł)

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium (zł)

1

Poniatowice

303/5

0,0845

MN/40 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Zgodnie z rysunkiem planu działki znajdują się w strefie „OW” - ochrony konserwatorskiej dla zabytków archeologicznych

24.608,00

21.000,00

2.100,00

2

303/6

0,0800

23.382,00

20.000,00

2.000,00

3

303/7

0,0800

23.382,00

20.000,00

2.000,00

4

303/8

0,0898

25.750,00

22.000,00

2.200,00

5

303/9+1/9 udziału w 303/4

0,0880 + 1/9 0,0895

28.085,00

25.000,00

2.500,00

6

303/10+1/9 udziału w 303/4

0,0880 + 1/9 0,0895

28.085,00

25.000,00

2.500,00


1. Nieruchomości położone są w miejscowości Poniatowice, w odległości około 11 km od centrum miasta Oleśnica i około 0,4 km od drogi Oleśnica – Syców. W odległości ok. 5 km wjazd na drogę ekspresową nr S-8 Wrocław-Łódź węzłem drogowym Oleśnica-Wschód. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową. Działki sąsiadują z terenem zabudowy jednorodzinnej oraz użytkami rolnymi. Teren w pobliżu nieruchomości uzbrojony – w odległości ok. 50 - 100 m energia elektryczna oraz wodociąg. Teren działek niezabudowany, z samosiejkami drzew i krzewów – bez wartości użytkowej (za wyjątkiem dz. 303/5). W sąsiedztwie nieruchomości nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska, a także emitujących pyły lub zanieczyszczenia.

Działka nr 303/4 stanowi wewnętrzną drogę dojazdową, poprzez którą działki nr 303/9 i 303/10 mają zapewniony dostęp do drogi publicznej.

2. Działki 303/5 – 303/10 uregulowane są w księdze wieczystej WR1E/00074818/0. Dla działki 303/4 złożono w Sądzie Rejonowym w Oleśnicy wniosek o odłączenie jej z księgi wieczystej nr WR1E/00074818/0 i założenie dla niej nowej księgi wieczystej w związku ze sprzedażą 1/9 udziału w przedmiotowej działce.

3. W przypadku potrzeby okazania granic działek gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.

4. Działki nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu. Działki nie podlegają żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.

5. Przetargi odbędą się w dniu 09.05.2017 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 o godz.: 10:00 – dz. nr 303/5, 10:45 – dz. nr 303/6, 11:30 – dz. nr 303/7, 12:15 – dz. nr 303/8, 13:00 – dz. nr 303/9 + 1/9 udziału w dz. 303/4 oraz 13:45 – dz. nr 303/10 + 1/9 udziału w dz. 303/4.

6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kasie tut. Urzędu lub na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 do dnia 04.05.2017 r. (włącznie).

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

8. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

9. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.

10. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.

11. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.

12. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.

13. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) upłynął dnia 10.11.2016 r.

14. Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

15. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 28.03.2017 r. do 09.05.2017 r.

16. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy.

17. Poprzednie przetargi na zbycie działek 303/5 i 303/6 odbyły się 16.12.2016 r. i 21.02.2017 r., natomiast na zbycie działek 303/7, 303/8, 303/9 wraz z 1/9 udziału w 303/4 oraz 303/10 wraz z 1/9 udziału w 303/4 odbyły się 20.12.2016 r. i 21.02.2017 r.Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 2 lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.


Wójt
(-) Marcin Kasina

 
Historia zmian
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek depozytowy Urządu Gminy Oleśnica: 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003
:: Ogłoszenie :: Dokumenty :: Wyjaśnienia :: Protesty :: Wynik ::

     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24