Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Przetargi i konkursy

  Szukaj w przetargach
Szukaj:  Kalendarz na Styczeń 2019:

PnWtŚrCzPtSoN
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
2122 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Dziś mamy 21 dzień roku
do końca pozostało 344 dni
Znak zodiaku:Wodnik
Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek nr 6/7, 6/8, 6/10, 6/16 oraz 6/17, wszystkich wraz z udziałem [...]
Ogłoszenie Dokumenty[0] Wyjaśnienia[0] Protesty[0] Wynik[0]
Wprowadził  - Zaręba Łukasz 2017-06-01 12:16:36
Opublikował - Zaręba Łukasz 2017-06-01 12:18:48
Termin składania ofert/wadium lub wywieszenia: 2017-07-04 10:45:00 Status : nierozstrzygnięty

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Oleśnica ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi Ligota Polska

 

L.p

Miejscowość

Nr działki

Powierzchnia działki (ha)

Przeznaczenie w planie miejscowym

Wartość gruntu netto (zł)

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium (zł)

1

Ligota Polska

6/7+1/11 udziału w 6/14

0,1070 + 1/11 0,1873

MN/11 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: działki 6/7, 6/8, 6/10.

MN/13 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: działki 6/16, 6/17.

Działka 6/16 leży w strefie ochrony historycznego układu ruralistycznego wsi.


KDW/20 – drogi wewnętrzne: 6/14.


Część działki 6/14 leży w strefie ochrony historycznego układu ruralistycznego wsi.


Zgodnie z rysunkiem planu działki znajdują się w strefie „OW” - ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych równoznacznej z obszarem ujętym w gminnej ewidencji zabytków.

35.746,00

30.000,00

3.000,00

2

Ligota Polska

6/8+1/11 udziału w 6/14

0,1071 + 1/11 0,1873

35.775,00

30.000,00

3.000,00

3

Ligota Polska

6/10+1/11 udziału w 6/14

0,1071 + 1/11 0,1873

35.775,00

30.000,00

3.000,00

4

Ligota Polska

6/16+1/11 udziału w 6/14

0,1030 + 1/11 0,1873

34.593,00

29.000,00

2.900,00

5

Ligota Polska

6/17+1/11 udziału w 6/14

0,1030 + 1/11 0,1873

34.593,00

29.000,00

2.900,00


1. Działki położone są w miejscowości Ligota Polska, w odległości około 13 km od centrum Oleśnicy i około 1,1 km od drogi krajowej nr 98 Wrocław-Warszawa. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową utwardzoną tłuczniem kamiennym i frezowiną asfaltową, po około 200 m droga lokalna o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość sąsiadują z użytkami rolnymi i terenem zabudowy jednorodzinnej oraz zagrodowej. Tren w pobliżu nieruchomości częściowo uzbrojony: wzdłuż drogi gruntowej przebiegają: wodociąg, energia elektryczna. Teren działek niezabudowany. W sąsiedztwie nieruchomości nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska, a także emitujących pyły lub zanieczyszczenia.

Działka nr 6/14 stanowi wewnętrzną drogę dojazdową, poprzez którą działki nr 6/7, 6/8, 6/10, 6/16 oraz 6/17 mają zapewniony dostęp do drogi publicznej.

2. Działki 6/7, 6/8, 6/10, 6/16 i 6/17 uregulowane są w księdze wieczystej WR1E/00050749/1, natomiast działka 6/14 uregulowana jest w księdze wieczystej nr WR1E/00094419/9.

3. W przypadku potrzeby okazania granic działek gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.

4. Działki nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu. Działki nie podlegają żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.

5. Przetargi odbędą się w dniu 04.07.2017 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 o godz.: 10:45 – dz. nr 6/7 + 1/11 udziału w dz. nr 6/14, 11:30 – dz. nr 6/8 + 1/11 udziału w dz. nr 6/14, 12:15 – dz. nr 6/10 + 1/11 udziału w dz. nr 6/14, 13:00 – dz. nr 6/16 + 1/11 udziału w dz. nr 6/14 oraz 13:45 – dz. nr 6/17 + 1/11 udziału w dz. nr 6/14.

6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kasie tut. Urzędu lub na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 do dnia 28.06.2017 r. (włącznie).

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

8. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

9. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.

10. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.

11. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.

12. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.

13. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) upłynął dnia 24.11.2016 r.

14. Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

15. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 01.06.2017 r. do 04.07.2017 r.

16. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy.

17. Poprzednie przetargi na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości odbyły się 20.02.2017 r.Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 2 lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.


Zastępca Wójta
(-) Krzysztof Skórzewski

 
Historia zmian
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek depozytowy Urządu Gminy Oleśnica: 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003
:: Ogłoszenie :: Dokumenty :: Wyjaśnienia :: Protesty :: Wynik ::

     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24