Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Przetargi i konkursy

  Szukaj w przetargach
Szukaj:  Kalendarz na Styczeń 2019:

PnWtŚrCzPtSoN
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 2324 25 26 27
28 29 30 31

Dziś mamy 23 dzień roku
do końca pozostało 342 dni
Znak zodiaku:Wodnik
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działek nr 36/1 i 36/2, obie wraz z 1/9 udziału w działce nr 36/10, obręb Brzezinka, gm. [...]
Ogłoszenie Dokumenty[0] Wyjaśnienia[0] Protesty[0] Wynik[0]
Wprowadził  - Zaręba Łukasz 2017-06-28 12:36:05
Opublikował - Zaręba Łukasz 2017-06-28 12:38:54
Termin składania ofert/wadium lub wywieszenia: 2017-08-11 10:45:00 Status : nierozstrzygnięty

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Oleśnica ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi Brzezinka

 

L.p

Miejscowość

Nr działki

Powierzchnia działki (ha)

Przeznaczenie w planie miejscowym

Wartość gruntu netto (zł)

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium (zł)

1

Brzezinka

36/1 + 1/9 udziału w 36/10

0,1293 + 1/9 udziału w 36/10 o pow. 0,1778

MN/25 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

KDW/1 – drogi wewnętrzne.

Zgodnie z rysunkiem planu działka znajduje się w strefie „OW” - ochrony konserwatorskiej
dla zabytków archeologicznych, strefie ochrony historycznego układu ruralistycznego wsi,
na działce stanowisko archeologiczne.

25.620,00

25.620,00

2.500,00

2

Brzezinka

36/2 + 1/9 udziału w 36/10

0,1312 + 1/9 udziału w 36/10 o pow. 0,1778

25.946,00

25.946,00

2.600,00


1. Nieruchomości położone są w miejscowości Brzezinka, w odległości około 10 km i około 7 km od węzła drogowego Oleśnica-Północ na drodze ekspresowej S-8 Wrocław-Syców-Warszawa. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni gruntowej, po około 100 metrach lokalna droga asfaltowa. Nieruchomości sąsiadują z terenem zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej oraz zabudowy zagrodowej, w pobliżu użytki rolne. Teren w pobliżu nieruchomości częściowo uzbrojony: w drodze asfaltowej przebiegają: wodociąg, energia elektryczna. Teren działek obecnie nieużytkowany rolniczo, niezabudowany. Warunki przyrodniczo – sąsiedzkie dostateczne – we wsi Brzezinka znajduje się tuczarnia trzody chlewnej – przy pewnych kierunkach wiatru do działek może docierać nieprzyjemny zapach.

2. W/w nieruchomości uregulowane są w księgach wieczystych: działki nr 36/1 i 36/2 – WR1E/00076775/0, działka nr 36/10 – WR1E/00077298/9.

3. W przypadku potrzeby okazania granic działek gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie
na własny koszt.

4. Działki nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu. Działki nie podlegają żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.

5. Przetargi odbędą się w dniu 11.08.2017 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24: o godz. 10:45 – dz. nr 36/1 + 1/9 udziału w dz. 36/10 i 11:30 – dz. nr 36/2 + 1/9 udziału w dz. 36/10.

6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kasie tut. Urzędu lub na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 do dnia 07.08.2017 r. (włącznie).

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

8. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

9. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.

10. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.

11. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.

12. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.

13. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) upłynął dnia 22.06.2017 r.

14. Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

15. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 28.06.2017 r. do 11.08.2017 r.

16. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy.Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 02 lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.


Zastępca Wójta
(-) Krzysztof Skórzewski

 
Historia zmian
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek depozytowy Urządu Gminy Oleśnica: 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003
:: Ogłoszenie :: Dokumenty :: Wyjaśnienia :: Protesty :: Wynik ::

     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24