Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Przetargi i konkursy

  Szukaj w przetargach
Szukaj:  Kalendarz na Styczeń 2019:

PnWtŚrCzPtSoN
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
2122 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Dziś mamy 21 dzień roku
do końca pozostało 344 dni
Znak zodiaku:Wodnik
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej działki nr 48/9 o pow. 0,0280 ha położonej we wsi Nowa Ligota, gm. Oleśnica
Ogłoszenie Dokumenty[1] Wyjaśnienia[0] Protesty[0] Wynik[1]
Wprowadził  - Zaręba Łukasz 2017-06-28 12:40:51
Opublikował - Zaręba Łukasz 2017-06-28 12:44:00
Termin składania ofert/wadium lub wywieszenia: 2017-08-11 10:00:00 Status : rozstrzygnięty

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Oleśnica ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Nowa Ligota

 

Miejscowość

Nr działki

Powierzchnia działki (ha)

Przeznaczenie w planie miejscowym

Wartość gruntu netto (zł)

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium (zł)

Nowa Ligota

48/9

0,0280

RM/1 – tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej. Zgodnie z rysunkiem planu działka znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych, strefie „B” ochrony konserwatorskiej tożsamej ze strefą historycznego układu ruralistycznego wsi oraz w strefie „K” ochrony krajobrazu kulturowego.

7.059,00

7.059,00

700,00


1. Nieruchomość zlokalizowana jest we wsi Nowa Ligota, leżącej w pobliżu drogi z Oleśnicy do Zbytowej, w odległości około 8,5 km od centrum miasta Oleśnica. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową do drogi lokalnej o nawierzchni asfaltowej - około 30 m. Nieruchomość sąsiaduje z terenem zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej. Teren w pobliżu nieruchomości częściowo uzbrojony: energia elektryczna i wodociąg. Teren działki niezabudowany. W sąsiedztwie nieruchomości nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska, a także emitujących pyły lub zanieczyszczenia.

2. W/w nieruchomość uregulowana jest w księdze wieczystej nr WR1E/00051946/9.

3. W przypadku potrzeby okazania granic działki gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.

4. Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu. Działka nie podlega żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.

5. Przetarg odbędzie się w dniu 11.08.2017 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 o godz. 10:00.

6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu są:

1) wpłacenie wadium w pieniądzu w kasie tut. Urzędu lub na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 do dnia 07.08.2017 r. (włącznie).

2) posiadanie tytułu prawnego w postaci prawa własności nieruchomości znajdującej się w najbliższym sąsiedztwie działki nr 48/9 w Nowej Ligocie, czego dowodem będzie pisemne oświadczenie złożone przez właściciela.

7. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wyznacza się na dzień 07.08.2017 r. Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 do godziny 15:30.

8. Komisja przetargowa po sprawdzeniu dowodów, o których mowa w pkt 7 dokona kwalifikacji osób do uczestnictwa w przetargu, wywieszając listę osób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Oleśnica w dniu 09.08.2017 roku o godz. 14.00.

9. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

10. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

11. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.

12. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.

13. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.

14. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.

15. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) upłynął dnia 27.04.2017 r.

16. Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

17. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 28.06.2017 r. do 11.08.2017 r.

18. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy.


Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 2 lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.


Zastępca Wójta
(-) Krzysztof Skórzewski

 
Historia zmian
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek depozytowy Urządu Gminy Oleśnica: 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003
:: Ogłoszenie :: Dokumenty :: Wyjaśnienia :: Protesty :: Wynik ::

     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24