Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Przetargi i konkursy

  Szukaj w przetargach
Szukaj:  Kalendarz na Grudzień 2018:

PnWtŚrCzPtSoN
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 1415 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Dziś mamy 348 dzień roku
do końca pozostało 17 dni
Znak zodiaku:Strzelec
Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia wydruku kuriera gminnego
Ogłoszenie Dokumenty[0] Wyjaśnienia[0] Protesty[0] Wynik[1]
Wprowadził  - Pawłowska Agnieszka 2017-01-11 12:53:57
Opublikował - Pawłowska Agnieszka 2017-01-11 12:59:03
Termin składania ofert/wadium lub wywieszenia: 2017-01-16 15:00:00 Status : rozstrzygnięty

Urząd Gminy Oleśnica                                                                    Oleśnica, dnia 11.01.2017 r.
ul.11 Listopada 24
56-400 Oleśnica
tel. 71 314 02 24
fax 71 314 02 04
agnieszka.pawlowska@olesnica.wroc.pl
www.olesnica.wroc.pl


Zapytanie ofertowe
PWiPF.056.1.2017
(dotyczy zamówienia wydruku kuriera gminnego)


I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Oleśnica
ul. 11 Listopada 24
56-400 Oleśnica
NIP: 911-17-77-943

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na druku 6 numerów kuriera gminnego (jeden na dwa miesiące) wraz z dostawą do siedziby  zamawiającego,
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 - format: 289 x 390 mm ( pole zadruku 260x360 mm)
 - papier : 45 g
 - druk offsetowy typu Coldset
 - papier gazetowy standard
 - liniatura 100 lpi
 - przyrost punktu rastrowego – 26%
 - podkład pomiarowy biały
 - przestrzeń kolorystyczna CMYK
 - profile ICC zgodnie z normą ISO – newspaper26v4
 - 12 stron
 - skład oraz projekt graficzny
 - nakład: 4500 szt.
3. W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiały w postaci plików tekstowych oraz graficznych JPG lub PDF
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: jedno wydanie na dwa miesiące
2. Ostatnie numer Kuriera zostanie zrealizowany nie później niż  do 15.12.2017 r.

IV.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 Oferta powinna być:
 - opatrzona pieczęcią firmową,
 - posiadać datę sporządzenia,
 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NlP
 - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: agnieszka.pawlowska@olesnica.wroc.pl do dnia 16.01.2017 r.  do godz. 15.00
2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 17.01.2017 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie  internetowej pod adresem www.olesnica.wroc.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.olesnica.wroc.pl

VI. OCENA OFERT
 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
 1 - Cena 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie
oraz za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy Oleśnica.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
1. Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Pawłowska pod numerem telefonu 71 314 02 24
oraz adresem email: agnieszka.pawlowska@olesnica.wroc.pl
2. Gmina zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Wójt Gminy Oleśnica
/-/  Marcin Kasina

 
Historia zmian
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek depozytowy Urządu Gminy Oleśnica: 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003
:: Ogłoszenie :: Dokumenty :: Wyjaśnienia :: Protesty :: Wynik ::

     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24