Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Akceptuję (nie pokazuj tego powiadomienia) | Nie akceptuję (zabierz mnie z tej strony!)
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Przetargi i konkursy

  Szukaj w przetargach
Szukaj:  Kalendarz na Luty 2018:

PnWtŚrCzPtSoN
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

Dziś mamy 56 dzień roku
do końca pozostało 309 dni
Znak zodiaku:Ryby
Zapytanie ofertowe PWiPF nr 1/2016 dotyczy zamówienia wydruku kuriera gminnego)
Ogłoszenie Dokumenty[0] Wyjaśnienia[0] Protesty[0] Wynik[1]
Wprowadził  - Pawłowska Agnieszka 2016-01-13 14:00:03
Opublikował - Pawłowska Agnieszka 2016-01-13 14:07:12
Termin składania ofert/wadium lub wywieszenia: 2016-01-21 15:00:00 Status : rozstrzygnięty

Zapytanie ofertowe PWiPF nr 1/2016 (dotyczy zamówienia wydruku kuriera gminnego)


I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Oleśnica
ul. 11 Listopada 24
56-400 Oleśnica
NIP: 911-17-77-943

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na druku 6 numerów kuriera gminnego (jeden na dwa miesiące) wraz z dostawą do siedziby zamawiającego,
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
- format: 289 x 390 mm ( pole zadruku 260x360 mm )
- papier : 45 g
- druk offsetowy typu Coldset
- papier gazetowy standard
- liniatura 100 lpi
- przyrost punktu rastrowego – 26%
- podkład pomiarowy biały
- przestrzeń kolorystyczna CMYK
- profile ICC zgodnie z normą ISO – newspaper26v4
- 12 stron
- skład oraz projekt graficzny
- nakład: 4500 szt.
3.W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiały w postaci plików tekstowych oraz  graficznych JPG lub PDF
4.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5.Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
 Termin wykonania przedmiotu zamówienia: jedno wydanie na dwa miesiące
 (od 01.02.2016 r. do 15.12.2016 r.)

IV.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczęcią firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NlP
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: agnieszka.sanetra@olesnica.wroc.pl do dnia 21.01.2016 r. do godz. 15.00
2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 22.01.2016 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie  ogłoszony na stronie internetowej pod adresem www.olesnica.wroc.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.olesnica.wroc.pl

VI. OCENA OFERT
    Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
    1 - Cena 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie oraz za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy Oleśnica.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Sanetra pod numerem telefonu 71 314 02 24 oraz adresem email: agnieszka.sanetra@olesnica.wroc.pl


               Wójt Gminy Oleśnica
                      /-/  Marcin Kasina

Urząd Gminy Oleśnica           
ul.11 Listopada 24
56-400 Oleśnica
tel. 71 314 02 24
fax 71 314 02 04
agnieszka.sanetra@olesnica.wroc.pl
www.olesnica.wroc.pl
 
Historia zmian
Zmiana treści - Pawłowska Agnieszka 2016-01-22 godzina 13:11:45
Zmiana treści - Pawłowska Agnieszka 2016-01-22 godzina 13:14:04
Zmiana treści - Pawłowska Agnieszka 2016-01-22 godzina 13:15:40
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek depozytowy Urządu Gminy Oleśnica: 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003
:: Ogłoszenie :: Dokumenty :: Wyjaśnienia :: Protesty :: Wynik ::

     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24