Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Przetargi i konkursy

  Szukaj w przetargach
Szukaj:  Kalendarz na Wrzesień 2018:

PnWtŚrCzPtSoN
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 2122 23
24 25 26 27 28 29 30

Dziś mamy 264 dzień roku
do końca pozostało 101 dni
Znak zodiaku:Panna
Ogłoszenie Wójta Gminy Oleśnica
Ogłoszenie Dokumenty[0] Wyjaśnienia[0] Protesty[0] Wynik[1]
Wprowadził  - Pawłowska Agnieszka 2012-03-27 12:23:48
Opublikował - Pawłowska Agnieszka 2012-03-27 12:37:35
Termin składania ofert/wadium lub wywieszenia: 2012-04-10 15:00:00 Status : unieważniony
Nazwa zadania: szczepienia profilaktyczne przeciwko wirusowi HPV typu 6,11,16,18

Rodzaj zadnia: Zadanie edukacyjno-profilaktyczne


Termin składania ofert: 10 kwietnia 2012 r.


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY OLEŚNICA


działając na podstawie z art. 7 ust.1 pkt. 1, art. 48 ust 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.) i art. 114 ust. 1 pkt 1, ust 2, art. 115 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654, ze zm.) ogłasza;

Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych realizowanego poprzez szczepienie profilaktyczne przeciw wirusowi HPV (typu 6,11,16 i 18) wśród dziewcząt urodzonych w roku 1998, uczęszczających do Gimnazjum Gminy Oleśnica przy ulicy Wileńskiej 32 w Oleśnicy

1. Przedmiotem konkursu jest:

1.1.  Przeprowadzenie kampanii edukacyjno - informacyjnej przez lekarza ginekologa lub położną, nt.: zasadności profilaktyki w postaci szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV (typu 6,11,16 i 18) dla szczepionych dziewcząt i ich rodziców.

1.2. Wykonanie kwalifikacyjnego badania lekarskiego przed szczepieniem.

1.3. Wykonanie 3 krotnego szczepienia profilaktycznego przeciwko wirusowi HPV (typu 6,11,16,18) u dziewcząt rocznika 1998 uczęszczających do Gimnazjum Gminy Oleśnica przy ulicy Wileńskiej 32 w Oleśnicy (51 dziewcząt).

2. Wymagania stawiane oferentom:

2.1. Prawidłowo złożona oferta na formularzu ofertowym (załącznik nr 1) oraz zatwierdzony projekt umowy (załącznik nr 3).

2.2. Podmiot uprawniony do złożenia oferty - zakład opieki zdrowotnej uprawniony na podstawie odrębnych przepisów do udzielenia świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym konkursem oraz określony w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2.3. Spełnione wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej ( Dz. U. nr 31 poz. 158).

2.4. Doświadczenie i współpraca z innymi samorządami, w tym przeprowadzone przynajmniej raz szczepienia ochronne przeciwko wirusowi HPV.

3.Na realizacje w/w zadania przeznacza się kwotę 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych) tj. na zaszczepienie 51 dziewczynek.

4. Termin realizacji zadania: od daty podpisania umowy do 30 listopada 2012 r., miejsce realizacji: siedziba zoz, szkoły.

5. Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Szczepienia Profilaktyczne przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV” należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica w terminie do dnia 10 kwietnia 2012 roku, do godz.15:00.

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w siedzibie zamawiającego, w ciągu 7 dni od terminu określonego dla ich złożenia.

7. Zamawiający zawiadomi oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty po zakończeniu konkursu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Oleśnica, na stronie internetowej www.olesnica.wroc.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Oleśnica.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Kryterium oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert za wykonanie usługi na podstawie następujących kryteriów: cena – 100%

10. Ze szczegółowymi warunkami o przedmiocie konkursu (formularz ofertowy, projekt umowy) można zapoznać się w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Oleśnica www.olesnica.wroc.pl. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest p. Agnieszka Sanetra tel.71 3140203

11. Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1 oraz Regulamin konkursu załącznik nr 2.

12. Gmina zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz zmiany terminu składania ofert.

13. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą a Wykonawcą.

Wójt Gminy Oleśnica

/-/ Marcin Kasina

 

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

 

 

 
Historia zmian
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek depozytowy Urządu Gminy Oleśnica: 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003
:: Ogłoszenie :: Dokumenty :: Wyjaśnienia :: Protesty :: Wynik ::

     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24