Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Przetargi i konkursy

  Szukaj w przetargach
Szukaj:  Kalendarz na Grudzień 2018:

PnWtŚrCzPtSoN
1 2
3 4 5 6 7 8 9
1011 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Dziś mamy 344 dzień roku
do końca pozostało 21 dni
Znak zodiaku:Strzelec
Ogłoszenie Wójta Gminy Oleśnica
Ogłoszenie Dokumenty[0] Wyjaśnienia[0] Protesty[0] Wynik[1]
Wprowadził  - Pawłowska Agnieszka 2012-03-27 12:23:48
Opublikował - Pawłowska Agnieszka 2012-03-27 12:37:35
Termin składania ofert/wadium lub wywieszenia: 2012-04-10 15:00:00 Status : unieważniony
Nazwa zadania: szczepienia profilaktyczne przeciwko wirusowi HPV typu 6,11,16,18

Rodzaj zadnia: Zadanie edukacyjno-profilaktyczne


Termin składania ofert: 10 kwietnia 2012 r.


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY OLEŚNICA


działając na podstawie z art. 7 ust.1 pkt. 1, art. 48 ust 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.) i art. 114 ust. 1 pkt 1, ust 2, art. 115 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654, ze zm.) ogłasza;

Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych realizowanego poprzez szczepienie profilaktyczne przeciw wirusowi HPV (typu 6,11,16 i 18) wśród dziewcząt urodzonych w roku 1998, uczęszczających do Gimnazjum Gminy Oleśnica przy ulicy Wileńskiej 32 w Oleśnicy

1. Przedmiotem konkursu jest:

1.1.  Przeprowadzenie kampanii edukacyjno - informacyjnej przez lekarza ginekologa lub położną, nt.: zasadności profilaktyki w postaci szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV (typu 6,11,16 i 18) dla szczepionych dziewcząt i ich rodziców.

1.2. Wykonanie kwalifikacyjnego badania lekarskiego przed szczepieniem.

1.3. Wykonanie 3 krotnego szczepienia profilaktycznego przeciwko wirusowi HPV (typu 6,11,16,18) u dziewcząt rocznika 1998 uczęszczających do Gimnazjum Gminy Oleśnica przy ulicy Wileńskiej 32 w Oleśnicy (51 dziewcząt).

2. Wymagania stawiane oferentom:

2.1. Prawidłowo złożona oferta na formularzu ofertowym (załącznik nr 1) oraz zatwierdzony projekt umowy (załącznik nr 3).

2.2. Podmiot uprawniony do złożenia oferty - zakład opieki zdrowotnej uprawniony na podstawie odrębnych przepisów do udzielenia świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym konkursem oraz określony w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2.3. Spełnione wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej ( Dz. U. nr 31 poz. 158).

2.4. Doświadczenie i współpraca z innymi samorządami, w tym przeprowadzone przynajmniej raz szczepienia ochronne przeciwko wirusowi HPV.

3.Na realizacje w/w zadania przeznacza się kwotę 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych) tj. na zaszczepienie 51 dziewczynek.

4. Termin realizacji zadania: od daty podpisania umowy do 30 listopada 2012 r., miejsce realizacji: siedziba zoz, szkoły.

5. Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Szczepienia Profilaktyczne przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV” należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica w terminie do dnia 10 kwietnia 2012 roku, do godz.15:00.

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w siedzibie zamawiającego, w ciągu 7 dni od terminu określonego dla ich złożenia.

7. Zamawiający zawiadomi oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty po zakończeniu konkursu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Oleśnica, na stronie internetowej www.olesnica.wroc.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Oleśnica.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Kryterium oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert za wykonanie usługi na podstawie następujących kryteriów: cena – 100%

10. Ze szczegółowymi warunkami o przedmiocie konkursu (formularz ofertowy, projekt umowy) można zapoznać się w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Oleśnica www.olesnica.wroc.pl. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest p. Agnieszka Sanetra tel.71 3140203

11. Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1 oraz Regulamin konkursu załącznik nr 2.

12. Gmina zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz zmiany terminu składania ofert.

13. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą a Wykonawcą.

Wójt Gminy Oleśnica

/-/ Marcin Kasina

 

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

 

 

 
Historia zmian
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek depozytowy Urządu Gminy Oleśnica: 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003
:: Ogłoszenie :: Dokumenty :: Wyjaśnienia :: Protesty :: Wynik ::

     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24