Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Przetargi i konkursy

  Szukaj w przetargach
Szukaj:  Kalendarz na Grudzień 2018:

PnWtŚrCzPtSoN
1 2
3 4 5 6 7 8 9
1011 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Dziś mamy 344 dzień roku
do końca pozostało 21 dni
Znak zodiaku:Strzelec
Sprzedaż kruszywa łamanego granitowego dla Gminy Oleśnica
Ogłoszenie Dokumenty[3] Wyjaśnienia[0] Protesty[0] Wynik[2]
Wprowadził  - Łobacz Paweł 2017-03-31 08:34:42
Opublikował - Łobacz Paweł 2017-03-31 08:43:56
Termin składania ofert/wadium lub wywieszenia: 2017-04-06 09:00:00 Status : rozstrzygnięty


BI.7031.1.2.2017

OGŁOSZENIE
 postępowania o wartości poniżej 30 000 EURO
na  zadanie pn.
Sprzedaż kruszywa łamanego granitowego dla Gminy Oleśnica

       I.  Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Oleśnica
56-400 Oleśnica
ul. 11 Listopada 24
tel.fax: 071/3140200/3140204
adres strony internetowej na której zamieszczone są warunki zamówienia: www.olesnica.wroc.pl
NIP: 911-17-77-943
       II. Procedura:
            O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy zainteresowani wykonawcy , którzy   
            spełnią  wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu, zaakceptują ustalenia zamawiającego      
            oraz złożą ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu.
            Do udzielenia zamówienia mają zastosowanie  przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.   
            Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zmianami ).
        III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest : 
sprzedaż  kruszywa łamanego granitowego o frakcji 31,5 - 63 mm  w ilości 1700 ton
sprzedaż  kruszywa łamanego granitowego o frakcji 0 – 31,5 mm  w ilości 700 ton
sprzedaż  kruszywa łamanego granitowego o frakcji 0 - 63 mm  w ilości 1000 ton

     IV. Warunki udziału w postępowaniu:
1. W postępowaniu mogą wziąć  wykonawcy  którzy spełniają warunki :
1) posiadają  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa   
    nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadają wiedzę i doświadczenie;   
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
2. Miejsce składowania kruszywa granitowego w odległości do 100 km od siedziby Kupującego;
   V.  Dokumenty i oświadczenia  wymagane przez zamawiającego,
Formularz ofertowy  stanowiący załącznik nr 1  do ogłoszenia, projekt umowy zał. Nr 2 i oświadczenie zał. nr 3 
VI. Termin wykonywania zamówienia : od dnia podpisania umowy do 20.10.2017 r.     
VII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:  najniższa cena . 
     VIII. Termin i miejsce  składania ofert: ofertę należy złożyć w terminie do dnia
06.04.2017 r.  do godz. 9.00  w zamkniętej kopercie  w sekretariacie tut. Urzędu pok. nr 1 lub przesłać za   pośrednictwem poczty  na adres:
       Urząd Gminy  56-400 Oleśnica  ul.   11 Listopada 24  z dopiskiem „ Oferta – Sprzedaż kruszywa                .      łamanego granitowego   – Gmina    Oleśnica 2017  ", oraz nazwą i adresem osoby składającej
ofertę.   
      IX. Inne informacje:
      1.    Informacji na temat przedmiotu zamówienia  można uzyskać   tel.  071/ 3140217 lub 15.
2. Informacja o wyborze oferty  zostanie zamieszczona na stronie internetowej  oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  Oleśnica.
3. Umowa zostanie zawarta w terminie 25 dni , od dnia wyznaczonego na składanie ofert.

Wójt
Gminy Oleśnica
/-/ Marcin Kasina

W załączeniu:
1) wzór formularza oferty-  zał. nr 1
2) projekt umowy – zał . Nr 2
3) oświadczenie – zał. nr 3

Sporządził: P. Łobacz

 
Historia zmian
Zmiana treści - Łobacz Paweł 2017-04-03 godzina 08:04:47
Zmiana treści - Łobacz Paweł 2017-04-06 godzina 13:14:50
Zmiana treści - Łobacz Paweł 2017-04-06 godzina 13:21:29
Zmiana treści - Łobacz Paweł 2017-04-06 godzina 13:28:02
Zmiana treści - Łobacz Paweł 2017-04-12 godzina 12:11:23
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek depozytowy Urządu Gminy Oleśnica: 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003
:: Ogłoszenie :: Dokumenty :: Wyjaśnienia :: Protesty :: Wynik ::

     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24