Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Przetargi i konkursy

  Szukaj w przetargach
Szukaj:  Kalendarz na Wrzesień 2019:

PnWtŚrCzPtSoN
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
1617 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Dziś mamy 259 dzień roku
do końca pozostało 106 dni
Znak zodiaku:Panna
Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Oleśnica.
Ogłoszenie Dokumenty[3] Wyjaśnienia[0] Protesty[0] Wynik[1]
Wprowadził  - Łobacz Paweł 2017-05-19 08:04:42
Opublikował - Łobacz Paweł 2017-05-19 08:08:42
Termin składania ofert/wadium lub wywieszenia: 2017-05-24 09:00:00 Status : rozstrzygnięty

Oleśnica, dnia , 19. 05.2017 r.

BI.7031.2.19.2017


OGŁOSZENIE
 postępowania o wartości poniżej 30 000 EURO
na zadanie pn.
Koszenie poboczy dróg gminnych  na terenie Gminy Oleśnica.


      I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Oleśnica
56-400 Oleśnica
ul. 11 Listopada 24
tel.fax: 071/3140200/3140204
adres strony internetowej na której zamieszczone są warunki zamówienia: www.olesnica.wroc.pl
NIP: 911-17-77-943
        II. Procedura:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy zainteresowani wykonawcy , którzy spełnią wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu, zaakceptują ustalenia zamawiającego oraz złożą ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu. Do udzielenia zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zmianami ).
         III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie usługi polegającej na koszeniu poboczy  o średniej szerokości   1,5 mb- trzykrotnie w ilości  420 000 mb. w terminach: I koszenie do 30.06.2017,
 II koszenie do 15.08.2017r. III koszenie do 29.09.2017r.
          IV. Warunki udziału w postępowaniu:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy  którzy spełniają warunki :
1) posiadają  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa   
    nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadają wiedzę i doświadczenie;   
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej  pozwalającej  na  wykonanie zamówienia.   
V. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:  najniższa cena
 VI. Termin i miejsce  składania ofert: ofertę należy złożyć w terminie do dnia
24.05.2017 r.  do godz. 09.00  w zamkniętej kopercie  w sekretariacie tut. Urzędu pok. nr 1 lub przesłać za   pośrednictwem poczty  na adres:
      Urząd Gminy
       56-400 Oleśnica
       ul.   11 Listopada 24  z dopiskiem „ Oferta – Koszenie poboczy dróg gminnych  na terenie Gminy Oleśnica. oraz nazwą i adresem osoby składającej ofertę.   
VII. Inne informacje:
      1.    Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Referat BI- tel 071/
             3140217  - Wojciech Drapała  071/ 3140215  - Paweł Łobacz
2. Umowa zostanie zawarta w terminie 20 dni , od dnia wyznaczonego na składanie ofert.


Zastępca Wójta
Gminy Oleśnica
/-/ Krzysztof Skórzewski

 


Sporządził: P. Łobacz

 
Historia zmian
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek depozytowy Urządu Gminy Oleśnica: 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003
:: Ogłoszenie :: Dokumenty :: Wyjaśnienia :: Protesty :: Wynik ::

     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24