Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Przetargi i konkursy

  Szukaj w przetargach
Szukaj:  Kalendarz na Listopad 2018:

PnWtŚrCzPtSoN
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 1516 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Dziś mamy 319 dzień roku
do końca pozostało 46 dni
Znak zodiaku:Skorpion
Sprzedaż i dostawa wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Wszechświęte gm. Oleśnica
Ogłoszenie Dokumenty[4] Wyjaśnienia[0] Protesty[0] Wynik[1]
Wprowadził  - Fluder Mariola 2012-08-03 15:39:52
Opublikował - Fluder Mariola 2012-08-03 15:47:34
Termin składania ofert/wadium lub wywieszenia: 2012-08-06 06:00:00 Status : rozstrzygnięty
Oleśnica, dnia , 02. 08. 2012 r. ZP. 271.8 2012 OGŁOSZENIE postępowania o wartości poniżej 14 000 EURO na zadanie pn. Sprzedaż i dostawa wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Wszechświęte gm. Oleśnica I. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Oleśnica 56-400 Oleśnica ul. 11 Listopada 24 tel.fax: 071/3140200/3140204 adres strony internetowej na której zamieszczone są warunki zamówienia: www.olesnica.wroc.pl NIP: 911-17- 77-943 II. Procedura: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy zainteresowani wykonawcy , którzy spełnią wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu, zaakceptują ustalenia zamawiającego oraz złożą ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu. Do udzielenia zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zmianami ). III. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: sprzedaż i dostawa wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Wszechświęte gm. Oleśnica , elementów wyposażenia wymienionych poniżej: opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 4 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w częściach – ilość części 2. 2. Kody CPV. 397000000-9; 39100000-3 Część I : Lp. Wyszczególnienie wymagania minimalne ilość 1. Kuchnia gazowa z piekarnikiem 5 palnikowa 850x600x900 1 szt 2. Taboret gazowy 400x425x425 1 szt 3. Stół z basenem dwukomorowym 1200x600x850 1 szt 4. Regał magazynowy półki perforowane 800x600x1800 1 szt 5. Stół przyścienny z drzwiami suwanymi 1600x600x850 1 szt 6. Szafka wisząca drzwi skrzydłowe 1000x400x600 1 szt 7. Szafa chłodnicza biała 1300 l, 1340x800x2010 1 szt 8. Szafa chłodnicza biała 350 l, 600x600x1850 1 szt 9.i Wózek kelnerski 3- półkowy 860x540x920 1 szt 10. Talerz głęboki biały , śr. 22,5 cm 130 szt 11. Talerz płytki biały. śr. 24,5 cm 130 szt 12. Talerz deserowy biały. śr. 15,5 cm 130 szt 13. Filiżanka biała śr. 8,7 cm 130 szt 14. Spodek biały śr. 14,5 cm 130 szt 15. Łyżka stal dł. 19 cm 130 szt 16. Łyżeczka stal dł. 14 cm 130 szt 17. Nóż stal .dł. 23 cm 130 szt 18. Widelec stal 19,5 cm 130 szt 19 Półmisek biały , 350x240 mm 50 szt Część II: Lp. Wyszczególnienie – wymagania minimalne ilość 1. Stół świetlicowy składany blat 1600x 800 x 705 30 szt 2. Krzesło tapicerowane konferencyjne 82x54x42,5 200 szt 3. Szafa biurowa na książki 900x450x2000 3 szt 4. Regał biurowy na książki 900x450x2000 1 szt 5. Wieszak obrotowy przyścienny 140x60 1 szt 3. Kody CPV. 397000000-9; 39100000-3 4. Szczegółowe wymagania dot. przedmiotu umowy zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 4 IV. Warunki udziału w postępowaniu: 1. W postępowaniu mogą wziąć wykonawcy którzy spełniają warunki : 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadają wiedzę i doświadczenie; 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia. V. Dokumenty i oświadczenia wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty ( załącznik nr 1) : 1. Zaakceptowany projekt umowy – wg. załącznik nr 2. 2. Oświadczenie - wg. załącznik nr 3. 3. Aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Kosztorys ofertowe sporządzony na podstawie załącznika nr 4, z podziałem na części . 5. dołączyć specyfikacje towaru ze zdjęciem : , VI. Termin wykonywania zamówienia : od dnia podpisania umowy do 25. 08..2012 r. VII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena . VIII. Termin i miejsce składania ofert: ofertę należy złożyć w terminie do dnia 06.08.2012 r. do godz. 9.00 w zamkniętej kopercie w sekretariacie tut. Urzędu pok. nr 1 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy 56-400 Oleśnica ul. 11 Listopada 24 z dopiskiem „ Oferta – Wyposażenie – świetlica Wszechświęte- część ________ ". oraz nazwą i adresem osoby składającej ofertę. IX. Inne informacje: 1. Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Referat BI- tel 071/ 3140216 - Mariola Fluder . 2. Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Oleśnica. 3. Umowa zostanie zawarta w terminie 5 dni , od dnia wyznaczonego na składanie ofert. Wójt Gminy Oleśnica /-/ Marcin Kasina W załączeniu: 1) wzór formularza oferty- zał. nr 1 2) wzór formularza umowy – zał. nr 2 3) wzór oświadczenia – zał. nr 3 4) opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 4 Sporządził: M. Fluder
 
Historia zmian
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek depozytowy Urządu Gminy Oleśnica: 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003
:: Ogłoszenie :: Dokumenty :: Wyjaśnienia :: Protesty :: Wynik ::

     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24