Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Kto jest kim w gminie

  Szukaj osoby
 Szukaj:  Graczyk Zofia -  Pracownik urzędu
56-400 Oleśnica ul.11 Listopada 24
telefon służbowy 71 314 02 10
przyjmuje w pokoju nr 10
email: zofia.graczyk@olesnica.wroc.pl

Inspektor ds. księgowości podatkowej.
Pracuje w urzędzie od 17.05.1976.
Wykształcenie: średnie ekonomiczne.
Mieszkanka miejscowości Brzezinka.
Kompetencje   Prowadzi sprawy

Prowadzi sprawy
Zwrot opłaty skarbowej
Zwrot nadpłaty w podatku/opłacie
Zwolnienie od podatku rolnego na podstawie art.12 ust.2,pkt 1-6 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym
Udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego
Odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
Umorzenie zaległości podatkowej, odsetek za zwokę lub opłaty prolongacyjnej
Odroczenie termin płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty
Potwierdzenie o spłacie hipoteki ustanowionej na nieruchomości
Złożenie/korekta deklaracji na podatek od nieruchomości na rok podatkowy (zeznanie podatkowe dla osób prawnych)
Złożenie/korekta deklaracji na podatek rolny na rok podatkowy (zeznanie podatkowe dla osób prawnych)
Złożenie/korekta deklaracji na podatek leśny na rok podatkowy (zeznanie podatkowe dla osób prawnych)
Potwierdzenie figurowania w ewidencji podatkowej nieruchomości prowadzonej dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i podatku leśnego
Złożenie/korekta deklaracji na podatek od środków transportowych na rok podatkowy (zeznanie podatkowe)
Odwołanie od decyzji organu podatkowego
Przywrócenie terminu w postępowaniu podatkowym
Wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji
Przensienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz gminy w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu gminy
Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP z akt Referatu F
Identyfikacja podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (NIP-3)
Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnej, do której nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.
Ustanowienie pełomocnictwa w postępowaniu podatkowym
Ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń w razie wyjazdu strony za granicę na okres co najmniej 2 miesięcy.
Zapłata opłaty targowej
Sprzeciw na korektę deklaracji dokonaną przez organ podatkowy
Ustanowienie pełomocnictwa w postępowaniu administracyjnym
Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnej, do której nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa przypadające gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
Zwrot kosztów postępowania podatkowego
Ostatnia zmiana: Paweł Bojanowski 2015-02-25     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24