Aktualności


Wyniki loterii "Rozlicz PIT w Gminie Oleśnica"

Wyniki loterii "Rozlicz PIT w Gminie Oleśnica"

2024-05-17, 14:18

Wiadomości gminne

Dofinansowanie dla szkół gminnych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

Pozyskano dofinansowanie dla szkół podstawowych z obwodu Gminy Oleśnica w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

2024-05-16, 10:20

Wiadomości gminne

Na Wójtowej Polanie Ludowe Śpiewanie

Zapraszamy na inaugurację plenerowych wydarzeń kulturalnych w Gminie Oleśnica. Przegląd "Na Wójtowej Polanie Ludowe Śpiewanie" odbędzie się w tym roku w Nieciszowie 18.05.2024 od 15:00 przy świetlicy.

2024-05-14, 10:54

Ogłoszenia zewnętrzne

Ogłoszenie o wyborze oferty pn: „Warsztaty dla dzieci z okazji Dnia Matki".

Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pn: „Warsztaty dla dzieci z okazji Dnia Matki”.

2024-05-08, 10:09

Ogłoszenia gminne

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Ogłoszenie Wójta Gminy Oleśnica o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia z dnia 7 maja 2024 r.

2024-05-07, 16:07

Ogłoszenia gminne

Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Wiosenne warsztaty"

Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Wiosenne warsztaty”

2024-05-07, 14:11

Ogłoszenia gminne

Wyniki loterii "Rozlicz PIT w Gminie Oleśnica"

Wyniki loterii "Rozlicz PIT w Gminie Oleśnica"

2024-05-17, 14:18

Dofinansowanie dla szkół gminnych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

Pozyskano dofinansowanie dla szkół podstawowych z obwodu Gminy Oleśnica w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

2024-05-16, 10:20

Umowa na „Dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia IV oddziału żłobka" podpisana

Przedmiot zamówienia obejmuje prace remontowe w pomieszczeniach Gminnego Żłobka oraz wykonanie miejsca spotkań integracyjnych (plac zabaw).

2024-04-18, 10:48

4 kolejne wyświetlacze radarowe w gminie Oleśnica

Urządzenia trafiły do Boguszyc (2 sztuki) i do Smardzowa (2 sztuki)

2024-04-15, 13:27

Odbiór przebudowanej drogi wewnętrznej dz. nr 107 w Piszkawie.

Koszt zadania to 634 000 zł, a jego Wykonawcą była firma TOM TRANS Tomasz Walczak z Oleśnicy.

2024-04-04, 13:39

Budowa kanalizacji sanitarnej i chodnika w miejscowości Dąbrowa

Obie inwestycje ruszyły w jednym czasie

2024-03-20, 14:05

Ogłoszenie o wyborze oferty pn: „Warsztaty dla dzieci z okazji Dnia Matki".

Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pn: „Warsztaty dla dzieci z okazji Dnia Matki”.

2024-05-08, 10:09

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Ogłoszenie Wójta Gminy Oleśnica o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia z dnia 7 maja 2024 r.

2024-05-07, 16:07

Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Wiosenne warsztaty"

Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Wiosenne warsztaty”

2024-05-07, 14:11

Zlecenie realizacji zadania publicznego pn.: Warsztaty dla dzieci z okazji Dnia Matki.

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert pn.: Warsztaty dla dzieci z okazji Dnia Matki.

2024-04-30, 11:16

Zlecenie realizacji zadania publicznego pn.: „Wiosenne warsztaty".

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert pn.: „Wiosenne warsztaty”.

2024-04-25, 11:46

Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania pn.: „Dzień Ziemi w Sokołowicach".

Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Dzień Ziemi w Sokołowicach”.

2024-04-25, 11:32

Na Wójtowej Polanie Ludowe Śpiewanie

Zapraszamy na inaugurację plenerowych wydarzeń kulturalnych w Gminie Oleśnica. Przegląd "Na Wójtowej Polanie Ludowe Śpiewanie" odbędzie się w tym roku w Nieciszowie 18.05.2024 od 15:00 przy świetlicy.

2024-05-14, 10:54

Artykuł prewencyjny KRUS

KRUS informacja o wypadkach. Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś.

2024-04-30, 8:58

Koncert na cele charytatywne

Informacje dotyczące koncertu na cele charytatywne

2024-04-29, 9:41

Dolnośląski Program Wspierania Talentów

Informacje na temat Dolnośląskiego Programu Wspierania Talentów

2024-04-25, 9:58

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.17.2024.OP z dnia 28 marca 2024r

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.17.2024.OP z dnia 28 marca 2024r. na wejście na teren nieruchomości dz. nr 190/1 obręb Ligota Wielka w celu wykonania badań geologicznych w ramach przedsięwzięcia pn., ,,Modernizacja gazociągu relacji Jelcz-Nieciszów''.

2024-04-04, 9:04

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.12.2024.OP z dnia 28 marca 2024r.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.12.2024.OP z dnia 28 marca 2024r. na wejście na teren nieruchomości dz. nr 249/61 obręb Krzeczyn w celu wykonania badań geologicznych w ramach przedsięwzięcia pn., ,,Modernizacja gazociągu relacji Jelcz-Nieciszów''.

2024-04-04, 9:00

Ogłoszenie o czwartym przetargu na sprzedaż działki nr 136/12 w Nowej Ligocie. [NIEROZSTRZYGNIĘTY]

Ogłoszenie o czwartym przetargu na sprzedaż działki nr 136/12 w Nowej Ligocie.

2024-03-26, 15:38

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek nr 55/3, 56/7, 129 Nowa Ligota [ROZSTRZYGNIĘTY CZĘŚCIOWO]

Ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaż działek nr 55/3, 56/7 i 129 w Nowej Ligocie.

2024-03-26, 15:37

Ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaż działki nr 91/6 w Ostrowinie.[NIEROZSTRZYGNIĘTY]

Ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaż działki nr 91/6 w Ostrowinie.

2024-03-26, 15:36

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż dz. nr 250, 311/10 i 311/11 w Poniatowicach. [NIEROZSTRZYGNIĘTY]

Ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaż działek nr 250, 311/10 i 311/11 w Poniatowicach.

2024-03-26, 15:34

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż dz. nr 141/2, 141/3 i 187 w Smolnej. [CZĘŚCIOWO ROZSTRZYGNIĘTY]

Ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaż działek nr 141/2, 141/3 i 187 w Smolnej.

2024-03-26, 15:31

Ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaż działki nr 271/10 w Sokołowice. [ROZSTRZYGNIĘTY]

Ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaż działki nr 271/10 w Sokołowice.

2024-03-26, 15:28

RSO: Burze 25.04.2024r.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 10 mm do 20 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Możliwe opady gradu.

2024-04-25

RSO: Przymrozki 24.04.2024r.

Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1°C, przy gruncie do -3°C.

2024-04-24, 14:13

RSO: Przymrozki 20.04.2024r.

Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2°C, przy gruncie do -4°C. Temperatura maksymalna w niedzielę i w poniedziałek około 6°C.

2024-04-22

RSO: Przymrozki 18.04.2024r.

Województwo dolnośląskie powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, Wrocław i wrocławski.  Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do -1°C, przy gruncie do -4°C, lokalnie do -3°C i przy gruncie do -6°C.

2024-04-18, 13:47

RSO: Burze 16.04.2024r.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do około 10 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Możliwy grad.

2024-04-16, 8:39

Podział Gminy Oleśnica na stałe obwody głosowania

Przypominamy również o bezpłatnym publicznym transporcie na wybory w dniu 7 kwietnia 2024 r.

2024-04-05, 9:12

Przejdź do wszystkich aktualności

Kalendarz wydarzeń