Stronami umowy są Gmina Oleśnica i Gmina Dobroszyce jako Zamawiający oraz Zakład Budownictwa Ogólnego i Inżynieryjnego Edward Kucułyma Sp. z o.o. z siedzibą w Oleśnicy jako Wykonawca (złożył najkorzystniejszą ofertę - 4 796 943,81 zł brutto).
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla tego zadania (dla etapów I, IA i II) oraz, na jej podstawie, budowa pierwszego etapu sieci kanalizacji sanitarnej - system „zaprojektuj i wybuduj.”
 
Terminy realizacji:
1) wykonanie dokumentacji projektowej dla etapów I, IA i II wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę odrębnie dla każdego z etapów - 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
2) wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jenkowice dla etapu I - 8 miesięcy od dnia uzyskania pozwolenia na budowę dla etapu I jednak nie dłużej niż 20 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
 
Zadanie realizowane jest wspólnie z gminą Dobroszyce (na podstawie porozumienia międzygminnego Nr 1/2016 w sprawie wspólnej realizacji inwestycji w zakresie budowy odcinka kanalizacji sanitarnej na terenie od miejscowości Jenkowice w gminie Oleśnica do miejscowości Dobra w gminie Dobroszyce oraz powierzenia gminie Dobroszyce częściowej realizacji zadania własnego gminy Oleśnica w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków).

Galeria zdjęć


Podpisanie umowy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jenkowice
Podpisanie umowy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jenkowice. Stronami umowy są Gmina Oleśnica i Gmina Dobroszyce jako Zamawiający oraz Zakład Budownictwa Ogólnego i Inżynieryjneg