Istniejąca droga jest drogą dojazdową, a jej szerokość to 3-4 metry. Brak chodników. Zjazdy do posesji gruntowe lub tłuczniowe.
 
Charakterystyka projektowanego obiektu:
• droga jednojezdniowa,
• szerokość jezdni 3,50 metra z mijankami o całkowitej szerokości jezdni 5 metrów,
• szerokość obustronnych poboczy 0,75 m,
• nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej,
• długość drogi: ok 740 mb.
 
Po zakończeniu wspomnianego powyżej przedsięwzięcia, ruszą prace przy przebudowie ostatnich czterech dróg z „Pakietu”:
- w miejscowości Nieciszów, dz. nr 202, 201, 200, 198/8, 197, 195/1, 193/6, 117,
- w miejscowości Ostrowina dz. nr 225 wraz z budową kanalizacji deszczowej,
- w miejscowości Sokołowice na dz. nr 270 AM-2,
- w miejscowości Smardzów dz. 353/2 wraz z wykonaniem odwodnienia.

Galeria zdjęć


Przebudowa drogi gminnej w Ligocie Polskiej.
Przebudowa drogi gminnej w Ligocie Polskiej, początek prac.
Przebudowa drogi gminnej w Ligocie Polskiej.
Przebudowa drogi gminnej w Ligocie Polskiej, początek prac.
Przebudowa drogi gminnej w Ligocie Polskiej.
Przebudowa drogi gminnej w Ligocie Polskiej, początek prac.