Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2023 r. rusza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Oleśnica na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Oleśnica oraz wniosków o dotację budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

Przedmiotowe dotacje przysługują na planowane zadania inwestycyjne zrealizowane w danym roku kalendarzowym, w którym złożono wniosek o przyznanie dotacji, których realizacja rozpocznie się po zawarciu umowy dotacji.

WAŻNE: Okres kwalifikalności kosztów rozpoczyna się po podpisaniu umowy dotacji z gminą.

Druki przedmiotowych wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Oleśnica, 56-400 Oleśnica, pok. nr 2 (wniosek na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Oleśnica) oraz pok. nr 4 (wniosek o dotację budowy przydomowej oczyszczalni ścieków) lub na stronie internetowej olesnica.wroc.pl, w zakładce Druki i wzory.

Treść uchwał oraz wnioski również można pobrać klikając w linki zamieszczone poniżej.

UCHWAŁA NR LI/394/22 Rady Gminy Oleśnica z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Oleśnica na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Oleśnica.
Wniosek o przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Oleśnica na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Oleśnica
Wniosek o rozliczenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach w ramach zadania ograniczania niskiej emisji w gminie Oleśnica 
UCHWAŁA NR LI/396/22Rady Gminy Oleśnicaz dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielenia i  rozliczenia dotacji celowej z  budżetu Gminy Oleśnica na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Oleśnica
Wniosek o rozliczenie i wypłatę dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy Oleśnica
Wniosek o dotację budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Angelina Kowal
Inspektor ds. gospodarki komunalnej