W lipcu 2023 r. gmina Oleśnica otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji w wysokości 44435,96 zł w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na dokonanie doposażenia lub poprawy standardu pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków w szkołach.

Otrzymane środki finansowe w wysokości 25000,00 zł trafią do Szkoły Podstawowej w Ligocie Polskiej, a wysokości 19435,96 zł do Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Smolnej. Z pozyskanych środków finansowych wyremontowane zostaną pomieszczenia przeznaczone do spożywania posiłków oraz zakupione będzie niezbędne wyposażenie tj. stoły, krzesła, szafy chłodnicze, czajniki elektryczne.