W załącznikach pełna treść obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego dot. budowy linii 400 kV relacji Dobrzeń-nacięcie linii Pasikurowice-Ostrów