14 lipca 2023 r. ogłoszone zostały wyniki naboru w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków. Dofinansowanie przyznano na ponad 4.800 projektów z całej Polski, a łączna kwota wsparcia to 2,51 mld zł. Gmina Oleśnica pozyskała fundusze na:
- Remont dachu z wymianą pokrycia dachu i przebudową więźby dachowej kościoła filialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Smolnej - 500 000 zł,
- Remont kościoła filialnego p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Brzezince - 500 000 zł.
 
Rządowy Program Odbudowy Zabytków kierowany jest do gmin, powiatów oraz województw. Polega na bezzwrotnym wparciu inwestycji dot. renowacji i odbudowy zabytków. Dofinansowanie może pokryć do 98 proc. kosztów inwestycji, udział własny samorządu to minimum 2 proc.

Galeria zdjęć


Kościół w Brzezince
Kościół w Brzezince, widok od frontu
Kościół w Smolnej
Kościół w Smolnej, widok od strony bramy bocznej