W załączniku poniżej pełna treść Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego nr IF-PP.747.63.2023.BZK dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.