Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Ligota Mała na działce nr 198/12

Projekt obejmował przebudowę drogi wewnętrznej o szerokości 3,5 m i długości około 104 m wraz z obustronnymi poboczami o szerokości 0,75 – 1 m. W ramach zadania wymieniono nawierzchnię drogi (kostka betonowa) oraz dojścia do istniejących furtek i zjazdów do posesji. Jezdnia i zjazdy zostały ograniczone obustronnymi najazdowymi krawężnikami betonowymi 15x22. Na końcu drogi, w celu bezkolizyjnego zawrócenia oraz zapewnienia dostępu dla służb komunalnych i ratunkowych, powstała zawrotka w postaci placu kołowego z wyspą centralną niezabudowaną (zieleń). Dla zawrotki przyjęto szerokość jezdni min. 5.5m.

Przebudowa drogi gminnej w Ligocie Polskiej (436 obręb Ligota Polska)

Druga z przebudowanych dróg jest drogą dojazdową, jednojezdniową o długości około 740 mb. Jej szerokość po przeprowadzonych pracach to 3,5 metra z  mijankami o całkowitej szerokości jezdni 5 m i obustronnymi poboczami 0,75 m. Nawierzchnię wykonano z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Obie inwestycje wykonano zgodnie z harmonogramem. Kolejne przedsięwzięcia w ramach "Pakietu" (w Nieciszowie, Ostrowinie, Sokołowicach i Smardzowie) ruszą już niebawem.

„Pakiet Drogowy” w gminie Oleśnica to 10 dróg o łącznej długości prawie 5 km, na których przebudowę i remonty gmina pozyskała środki w kwocie 7 mln złotych w „drugim rozdaniu” Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Galeria zdjęć


Ligota Mała, widok drogi przed przebudową
Ligota Mała, droga przed przebudową
Ligota Polska, widok drogi przed przebudową
Ligota Polska, droga przed przebudową
Ligota Polska, widok drogi po przebudowie
Ligota Polska, droga po przebudowie