Komisarz Wyborczy we Wrocławiu II podpisał Postanowienie w sprawie podziału Gminy Oleśnica na stałe obwody głosowania. Zmiana dotyczy dwóch miejscowości: Bystrego i Nieciszowa. Wyborcy z ww. sołectw nie będą już głosować w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Gminy Oleśnica (ul. Wileńska 32A, Oleśnica). Dotychczasowy lokal został zlikwidowany, a w jego miejsce powstały dwa nowe lokale wyborcze: w Świetlicy wiejskiej w Bystrem - dla mieszkańców Bystrego i w Świetlicy wiejskiej w Nieciszowie dla mieszkańców Nieciszowa.

Podział Gminy Oleśnica na stałe obwody głosowania

Nr obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
1 wieś Bystre, osada Bystre Świetlica Wiejska w Bystrem,
Bystre ul. Wrocławska 14, 56-400 Oleśnica
Symbol niepełnosprawności
2 wsie: Ligota Mała, Krzeczyn, Piszkawa Szkoła Podstawowa w Ligocie Małej
im. UNICEF,
Ligota Mała 15,
56-400 Oleśnica
Symbol niepełnosprawności
3 wsie: Ligota Polska, przysiółek Budy, przysiółek Dębowy Dwór, przysiółek Hajdany, Ostrowina, Poniatowice, przysiółek Jonas, kolonia Poniatowice, Osada Leśna, przysiółek Gutków Szkoła Podstawowa w Ligocie Polskiej,
Ligota Polska 3, 56-400 Oleśnica
Symbol niepełnosprawności
4 wieś Boguszyce, przysiółek Damnik, przysiółek Rzędów Świetlica wiejska w Boguszycach,
Boguszyce 118a, 56-400 Oleśnica
 
5 wsie: Bogusławice, Nowoszyce, Wszechświęte, Wyszogród, Zarzysko, przysiółek Smółczyce Szkoła Podstawowa we Wszechświętem,
Wszechświęte 16b, 56-400 Oleśnica
Symbol niepełnosprawności
6 wsie: Ligota Wielka, przysiółek Świerzna, Gręboszyce, Zimnica, Nowa Ligota, Smolna, Świerzna Szkoła Podstawowa w Smolnej
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu,
Smolna 70, 56-400 Oleśnica
Symbol niepełnosprawności
7 wsie: Sokołowice, przysiółek Gęsia Górka, przysiółek Katiusza, kolonia Sokołowice, Brzezinka, przysiółek Małe Brzezie, Spalice, Cieśle Szkoła Podstawowa w Sokołowicach
im. Orła Białego,
Sokołowice 24,
56-400 Oleśnica
Symbol niepełnosprawności
8 wsie: Jenkowice, Dąbrowa, Smardzów Świetlica wiejska w Smardzowie,
Smardzów ul. Wrocławska 12, 56-400 Oleśnica
 
9 wieś Nieciszów Świetlica Wiejska w Nieciszowie
Nieciszów 5A, 56-400 Oleśnica
Symbol niepełnosprawności
Symbol niepełnosprawności - Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

Galeria zdjęć


Mapa z nowym podziałem Gminy Oleśnica na obwody głosowania
Mapa z nowym podziałem Gminy Oleśnica na obwody głosowania