Okres trwających prac żniwnych w powiecie oleśnickim płynnie zazębia się z okresem zbioru średnio wczesnych ziemniaków, a co za tym idzie występują wzmożone prace polowe. Dobra organizacja i stosowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, to podstawy do uniknięcia wypadku przy pracy rolniczej.

Zarówno podczas żniw jak i wykopków niezbędne jest stosowanie sprawnych maszyn i urządzeń, dostosowanych do zbioru danego rodzaju plonu. Dlatego też, przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić stan techniczny maszyn i urządzeń oraz usunąć stwierdzone usterki. 

Niezbędne jest zamontowanie brakujących osłon na wały przegubowo-teleskopowe i inne ruchome części maszyn i urządzeń. Przed przystąpieniem do napraw, regulacji, czyszczenia, czy usuwania zapchania, należy wyłączyć napęd, zgasić silnik ciągnika i odczekać aż elementy będące w ruchu zatrzymają się. Trzeba pamiętać, aby nikt nie przebywał w pobliżu pracujących maszyn.

W ramach prowadzonych działań prewencyjnych, pracownicy KRUS odwiedzają gospodarstwa i wspólnie z rolnikami dokonują przeglądu 

zagrożeń występujących podczas prac polowych, zwracając szczególną uwagę na kompletność osłon ruchomych części maszyn, zabezpieczeń przewożonego zboża, prasowanej słomy. 

Zagrożenia występują również podczas prowadzonych prac transportowych. 

Aby transport przebiegał bezpiecznie:

  • Pojazdy powinny mieć zawsze sprawną i widoczną sygnalizację świetlną oraz trójkąt wyróżniający pojazd wolnobieżny, a także posiadać aktualne badania techniczne i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
  • Materiały objętościowe powinno się układać na przyczepie tak, aby nie utrudniały kierowania pojazdem podczas transportu (maksymalna wysokość to 4 m, szerokość – 2,55 m).
  • Przewożone ładunki należy zabezpieczyć uniwersalnymi pasami transportowymi.
  • Materiały sypkie przewoź w szczelnej skrzyni ładunkowej zabezpieczonej np. plandeką.
  • Niedopuszczalne jest przewożenie osób, ciężkich i ostrych przedmiotów na transportowanych ziemiopłodach i innych ładunkach.
  • Wchodzenie i schodzenie z przyczep niewyposażonych na stałe w drabinki lub stopnie powinno odbywać się przy użyciu drabiny.

Okres żniw i wykopków, to również czas wykonywania upraw pożniwnych, nawożenia, zabiegów chemicznej ochrony roślin, zasiewów poplonów, prac remontowo-konserwacyjnych.

Stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej znacząco wpływa na zapewnienie bezpieczeństwa pracy. 
Zadbaj przede wszystkim o odpowiednie obuwie, z antypoślizgową podeszwą i wkładką antyprzebiciową, a także o ochronę rąk, zwłaszcza podczas napraw i konserwacji maszyn. W tym celu stosuj odpowiednio dobrane rękawice chroniące dłonie przed urazami mechanicznymi oraz działaniem cieczy i substancji chemicznych. Wszystkie czynności, przy których występuje narażenie na pyły zbożowe wykonuj przy użyciu środków ochrony dróg oddechowych i środków ochrony wzroku. 
 
Pamiętaj:

  • Jeżeli w gospodarstwie są dzieci, należy zapewnić im odpowiednią opiekę oraz stworzyć bezpieczne miejsce zabawy, z dala od pracujących i przejeżdżających maszyn rolniczych.
  • Stosuj przerwy w pracy na odpoczynek i regenerację sił.
  • Ogranicz ekspozycję ciała na słońce i wysokie temperatury.

KRUS zachęca do zapoznania się materiałami prewencyjnymi dostępnymi na stronie internetowej pod adresem www.gov.pl/krus, w których dostępne są wskazówki i porady, jak bezpiecznie pracować, aby uchronić zdrowie i życie podczas prac rolniczych.

Ponadto przypominamy o konieczności niezwłocznego zgłaszania wypadków przy pracy rolniczej 
do jednostki KRUS. Szczegóły dotyczące zgłaszania wypadków przy pracy rolniczej są dostępne 
w Placówce Terenowej w Oleśnicy oraz na stronie internetowej Kasy.

Grzegorz Juskowiak 
Samodzielny Inspektor
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Placówka Terenowa w Oleśnicy