Informacja dotyczącą osób którym przysługuję medal

Medale za zasługi dla obronności kraju dla rodziców żołnierzy których trójka lub wiecej dzieci, które pełniły służbę wojskową.