Wójt Gminy Oleśnica podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym w celu posadowienia paczkomatów
2023
L.p. Miejscowość Nr działki Pow. dzierżawiona [m2] Przeznaczenie w planie miejscowym Czynsz miesięczny [netto] Terminy wnoszenia opłat Księga wieczysta Opis nieruchomości Okres umowy dzierżawy
1 Bogusławice 138/3 4 UK/1 – teren usług kultury 280,00 zł Raz na kwartał WR1E/00076634/0 Działka znajduje się w środkowej części wsi, w obrębie zabudowy mieszkaniowej przy świetlicy wiejskiej. W pobliżu użytki rolne. Działka użytkowana jest jako parking przy świetlicy. Zapis w rejestrze gruntów: Br-PsIV. do 31.12.2025
2 Smardzów 83/4 4,5 2U - tereny zabudowy usługowej 315,00 zł Raz na kwartał WR1E/00076636/4 Działka znajduje się w środkowej części wsi, w obrębie zabudowy mieszkaniowej za świetlicą wiejską, w sąsiedztwie sklepu spożywczego i placu zabaw. Teren użytkowany rekreacyjnie. Zapis w rejestrze gruntów: Bz. do 31.12.2025
3 Boguszyce 236/12 4,5 U/1 - tereny zabudowy usługowej 315,00 zł Raz na kwartał WR1E/00039866/4 Działka znajduje się w północnej części wsi, w pobliżu sklepu spożywczego, obok przystanku autobusowego, parkingu i parku. Działka użytkowana jest jako parking przy parku i zatoczce autobusowej. Zapis w rejestrze gruntów: Bz. do 31.12.2025
4 Dąbrowa 53/3 5 US/2 Tereny usług sportu i rekreacji 350,00 zł Raz na kwartał WR1E/00082119/9 Działka znajduje się w centralnej części wsi, w rejonie zabudowy mieszkaniowej, w bezpośrednim sąsiedztwie sklepu spożywczego i placu zabaw. Teren użytkowany rekreacyjnie. Zapis w rejestrze gruntów: PsV. do 31.12.2025
5 Boguszyce Osiedle 404/39 6 MW/2 - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 420,00 zł Raz na kwartał WR1E/00086421/7 Działka znajduje się w środkowej części wsi, w obrębie osiedla bloków mieszkalnych w sąsiedztwie użytków rolnych. Teren obecnie nie jest użytkowany (skwerek). Zapis w rejestrze gruntów: dr do 31.12.2025
6 Bystre 232/2 4,5 UK/1 - tereny usług kultury i sakralnych 315,00 zł Raz na kwartał WR1E/00076638/8 Działka znajduje się w zachodniej części wsi, w obrębie zabudowy mieszkaniowej w bezpośrednim sąsiedztwie świetlicy wiejskiej. Teren obecnie użytkowany jako parking przy świetlicy. Zapis w rejestrze gruntów: Br-RIVb. do 31.12.2025
7 Nieciszów 230 6,5 US/1 - tereny usług sportu i rekreacji 450,00 zł Raz na kwartał WR1E/00089035/5 Działka znajduje się w centralnej części wsi, w rejonie zabudowy mieszkaniowej, w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku autobusowego i placu zabaw. Teren użytkowany rekreacyjnie. Zapis w rejestrze gruntów: Bz. do 31.12.2025

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa: nie dotyczy.

Wykaz wywiesza się na okres - od dnia 29.08.2023 r. do 19.09.2023 r.            

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, pokój nr 24, tel. 713 140 224 lub na stronach internetowych:  https://www.olesnica.wroc.pl/pl/blog-categoria/33, https://olesnica.nowoczesnagmina.pl/kategorie/190-aktualne?lang=PL                            

Zastępca Wójta
/-/ Krzysztof Skórzewski