Tablica informacyjna dotycząca dofinansowania

29 sierpnia 2023 r. gmina Oleśnica podpisała umowę na otrzymanie wsparcia finansowego w formie dotacji w wysokości 175 000 zł w ramach rządowego programu „Aktywna tablica" na dofinansowanie zakupu sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Otrzymane środki finansowe, w wysokości 35 000 zł dla każdej ze szkół, trafią do następujących placówek: Szkoły Podstawowej w Ligocie Polskiej, Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Smolnej, Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Ligocie Małej, Szkoły Podstawowej Gminy Oleśnica im. Adama Mickiewicza w Oleśnicy, Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Sokołowicach. 

Z pozyskanych środków finansowych zakupiony zostanie sprzęt, nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniów posiadających różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia.