Urząd Statystyczny we Wrocławiu przesyła wybrane ciekawostki statystyczne dotyczące Państwa gminy.

Dane (według stanu na dzień 31 marca 2021) pochodzą z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Gmina Oleśnica

Liczba ludności: 15309

 • odsetek mężczyzn w ludności ogółem: 50,8%
 • odsetek kobiet w ludności ogółem: 49,2%

Liczba ludności w wieku 13 lat i więcej: 12733

odsetek ludności w wieku 13 lat i więcej według poziomu wykształcenia:

  • wyższe: 20%,
  • średnie i policealne: 32,5%,
  • zasadnicze zawodowe/branżowe: 23,7%,
  • gimnazjalne: 3,4%,
  • podstawowe ukończone: 14%,
  • podstawowe nieukończone/bez wykształcenia: 4,3%,
  • nieustalone: 2%.

Liczba osób z niepełnosprawnościami: 1808

 • odsetek mężczyzn z niepełnosprawnościami: 52,2%
 • odsetek kobiet z niepełnosprawnościami: 47,8%
 • odsetek osób z niepełnosprawnością prawną: 70,8%

Udział osób z niepełnosprawnością w ludności ogółem: 11,8%

Powyższe dane w układzie kraj/województwo/powiat/gmina znaleźć można w Banku Danych Lokalnych w kategorii: NARODOWE SPISY POWSZECHNE, grupa: NSP 2021 – LUDNOŚĆ.

Link do bazy: https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start

Kolejne ciekawostki statystyczne już wkrótce !

Zachęcamy Państwa do korzystania z informacji statystycznych zamieszczanych na stronie internetowej Urzędu Statystycznego we Wrocławiu: wroclaw.stat.gov.pl