Zgodnie z zapisem §22 ust. 2 Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Oleśnica na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Oleśnica, stanowiącym załącznik do uchwały nr LI/394/22 Rady Gminy Oleśnica z dnia 1 grudnia 2022 r., informuję, że z dniem  18 września 2023 r. zamknięto nabór wniosków na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Oleśnica, z powodu wyczerpania środków w budżecie na rok 2023.