Zmiana dotyczy dwóch miejscowości: Bystrego i Nieciszowa. Wyborcy z ww. sołectw nie będą już głosować w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Gminy Oleśnica (ul. Wileńska 32A, Oleśnica). Dotychczasowy lokal został zlikwidowany, a w jego miejsce powstały dwa nowe lokale wyborcze: w Świetlicy wiejskiej w Bystrem - dla mieszkańców Bystrego i w Świetlicy wiejskiej w Nieciszowie dla mieszkańców Nieciszowa.

Galeria zdjęć


Nowy podział Gminy Oleśnica na obwody głosowania - grafika przedstawiająca podział gminy Oleśnica na stałe obwody głosowania
Nowy podział Gminy Oleśnica na obwody głosowania - grafika przedstawiająca podział gminy Oleśnica na stałe obwody głosowania