Rozpoczęły się prace przy kolejnym odcinku gazociągu na terenie gminy Oleśnica – na Gęsiej Górce. Inwestycja realizowana jest przez firmę G.EN. Operator genoperator.pl/. Najbliższy oddział firmy znajduje się w Twardogórze tel. 71 399 64 00 twardogora@genoperator.pl

W przyszłym roku dla mieszkańców Gęsiej Górki i Spalic zainteresowanych przyłączeniem się do powstającej sieci gazowej zorganizujemy spotkanie z przedstawicielami firmy G.EN. Operator, na którym omówione zostaną warunki i możliwości przyłączenia się mieszkańców do budowanej sieci gazowej.

W sierpniu zakończyły się prace przy budowie gazociągu w sołectwach Boguszyce i Boguszyce Osiedle. Jak zapowiada będący inwestorem G.EN Operator, dzięki błyskawicznemu tempu robót mieszkańcy wspomnianych sołectw, których nieruchomości leżą wzdłuż trasy przebiegu rurociągu, będą mogli korzystać z paliwa gazowego już w najbliższym sezonie grzewczym. Dla pozostałych mieszkańców, których nieruchomości oddalone są od przebiegu wybudowanej sieci gazowej, a którzy zadeklarowali chęć podłączenia gazu sieciowego do swoich domów, trwają prace projektowe zmierzające do rozbudowy i zagęszczenia sieci gazowej.

Do Urzędu Gminy docierają sygnały o utrudnieniach spowodowanych trwającą inwestycją (m.in. zapadliskach gruntu, zwłaszcza w ciągach komunikacyjnych). Proszę o zgłaszanie tego typu nieprawidłowości do Urzędu drogą telefoniczną, mailową lub za pomocą platformy „Zgłoś problem” https://olesnica.wdialogu.pl/zgloszenia. Sygnały od Państwa umożliwią nam szybką interwencję i usunięcie powstałych usterek.

Galeria zdjęć


Gazyfikacja - sołectwo Boguszyce Osiedle
Gazyfikacja - sołectwo Boguszyce Osiedle
Kolejny etap gazyfikacji - Gęsia Górka
Kolejny etap gazyfikacji - Gęsia Górka