28 września w siedzibie Urzędu Gminy Oleśnica podpisano umowę na termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Ligocie Wielkiej.
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie elewacji oraz ścian fundamentowych budynku. Po wykonaniu napraw murarskich nałożona zostanie warstwa izolacji cieplnej z płyt styropianowych. Ściany facjat wykończone zostaną cienkowarstwowym tynkiem mineralnym na podkładzie z kleju zbrojonego siatką (metoda lekka-mokra), a następnie pomalowane minimum dwukrotne farbami silikonowymi. Parapety zostaną oczyszczone, a ubytki uzupełnione. Docieplenie ścian fundamentowych wykonane zostanie zgodnie z przedmiarem robót. Po dociepleniu ścian fundamentowych odtworzona zostanie opaska wokół budynku (wykonana z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm oraz podsypce cementowo– piaskowej).
 
Wykonawcą inwestycji jest Zakład Instalacji Budowlanych s.c. Teresa Stahlberger Aleksander Stahlberger z Oleśnicy, a koszt przedsięwzięcia to 140 263,14 zł (zadanie współfinansowane jest w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2023 roku finansowanego z budżetu Województwa Dolnośląskiego). Wszystkie materiały oraz sprzęt niezbędne do wykonania przedmiotu umowy zapewnia Wykonawca we własnym zakresie. Udziela on również 60-miesięcznej gwarancji licząc od dnia odbioru końcowego robót.

Galeria zdjęć


Podpisanie umowy na termomodernizację świetlicy wiejskiej w Ligocie Wielkiej, wójt gminy Oleśnica wraz z wykonawcą
Podpisanie umowy na termomodernizację świetlicy wiejskiej w Ligocie Wielkiej