Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego nr AB.6740.329.2023.2.AK z dnia 12.09.2023 r. dot. zadania pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołowice, dz. nr 270